פשרה בייצוגית נגד 'סלקום': תפצה 27 אלף מנויים בעלי 'טלפונים כשרים'

טלפון כשר
חרדי עם טלפון סלולרי כשר. צילום: פיקו דנה, מתוך אתר פיקיויקי (למצולם אין קשר לנאמר בכתבה)
פשרה בייצוגית נגד 'סלקום': תפצה 27 אלף מנויים עם 'טלפונים כשרים' על שלא שלחה להם מבעוד מועד הודעה קולית על התייקרות המסלול.
על פי התובענה הייצוגית אותה הגיש עוה"ד צביאל מוסקוביץ', 'סלקום' נמנעה מלשלוח למנויי מסלול "כשרים ללא הגבלה", המיועד לחברה החרדית – הודעה קולית על כך שהמסלול שלהם עומד להתייקר בכ-50 שקלים בחלוף 12 חודשים מרכישתו– מ-29 שקלים ל-79 שקלים בחודש.
לדברי עוה"ד מוסקוביץ', לפי הוראות משרד התקשורת שהתקבלו ביולי 2017, על חברות הסלולר ליידע את המנויים שלהן מבעוד מועד, בתקופה שבין 14-21 ימים לפני השינוי  – כי התעריף עומד להשתנות, וזאת בהודעה אשר תוכנה יועבר להם בסבירות הגבוהה ביותר.
על פי התביעה, ככל הנראה, לא שינתה 'סלקום' את נוהלה הקבוע  – וגם למנויי 'המסלול הכשר' שלחה החברה, מסרוני טקסט ובהם ההתראה על שינוי התעריף הצפוי.
אך לדברי עוה"ד מוסקוביץ' במסלול של "כשרים ללא הגבלה" אין בכלל אפשרות לשלוח או לקבל מסרונים – כך שההודעות הללו, אם נשלחו, לא הגיעו מעולם ליעדן. "הדרך היחידה לעדכן מנויים שכאלה, שגם לא מחזיקים ברובם תא דואר אלקטרוני, הוא על ידי שיחות טלפוניות או שיחות מוקלטות המחויגות אליהם". טוען עו"ד מוסקוביץ'.
את התובענה הייצוגית הגיש עוה"ד מוסקוביץ' ממשרד שוורץ מוסקוביץ' ושות' בשמה של אישה חרדית המנויה למסלול, אשר טענה שאילו ידעה מבעוד מועד שמחיר השירות יעלה, היא הייתה פונה למתחרים או לשימור הלקוחות וזוכה במסלול דומה בעלות נמוכה. התביעה טענה כלפי 'סלקום' שהחברה הפרה את הסעיף לחוק הגנת הצרכן (איסור הטעיה), הפרה חובה חקוקה לפקודת הנזיקין, הפרה את הסעיף לחוק החוזים, ועשקה את לקוחותיה לפי סעיף לחוק החוזים וסעיף לחוק הגנת הצרכן, ועשיית עושר שלא במשפט.
'סלקום' טענה מנגד בכתב הגנתה, כי הסיבה שלא נשלחו הודעות קוליות היא תקלה מיכונית, שנפתרה בהמשך, ומאז נשלחות הודעות קוליות בהתאם לרישיון. עוד נטען מטעם החברה, כי 'סלקום' מיידעת את המנויים בדבר עדכון מחיר התוכנית במעמד ההתקשרות – בעל-פה ובכתב – הן בתנאי התוכנית והן במסמך מקוצר של עיקרי התוכנית.
עו"ד צביאל מוסקוביץ. צילום" פוטוגנים
בנוסף, נטען ע"י 'סלקום', כי ניתנה הודעה ללקוחות בכתב, סמוך למועד השינוי בחשבונית, על גבי החשבונית ובצורה בולטת, כך שקל היה לעקוב אחר השינוי. בכתב הגנתה אמדה 'סלקום' את מספר המנויים שלא קיבלו התראה מראש על שינוי המסלול עומד כ- 27,400 לקוחות.
בעקבות מו"מ הגיעו הצדדים להסדר פשרה, שאף התקבל על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתו נקבע כי 'סלקום' תעביר 20 שקלים לכל אחד מחברי הקבוצה – אם בזיכוי החשבון, ואם בהעברה בנקאית.
ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד, שדן בהסכם בימים אלה, אישר אותו, והעניק לו תוקף של פסק דין.
כבוד השופטת הדס עובדיה מביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד ציינה בפסק דינה: "מקובלת עלי עמדת הצדדים לפיה הסדר הפשרה הוגן, סביר וראוי בנסיבות העניין, בהתחשב במהות התובענה, ובסיכויים ובסיכונים של כל אחד מהצדדים בניהול התיק.
"כחלק מהאיזונים האמורים יש לתת את הדעת גם לכך שחברי הקבוצה הזכאים מקבלים החזר כספי, לכך שמדובר היה בתקלה שתוקנה ולכך ש'סלקום' לא התכחשה לקיומה, למשקל שיש לייחס לטענות הצדדים ולמועד שבו הושגה הפשרה".
כמו כן, קבעה השופטת עובדיה, כי הסדר הפשרה חוסך את הצורך בהשקעת משאבים בניהול ההליך, ויביא לתשלום מהיר לחברי הקבוצה, כאשר גם סכום הפיצוי סביר בנסיבות העניין בהתחשב גם בסיכויי וסיכוני התובענה.