שרת הפנים איילת שקד לראשי הרשויות:היערכו לקיום תפילות הימים הנוראים בחוץ ובמבני ציבור

שרת הפנים, איילת שקד, הוציאה מכתב אישי לכל ראשי הרשויות בישראל בו פנתה אליהם להיערך לתפילות הימים הנוראים וחגי תשרי בצל ההתפרצות המחודשת של נגיף הקורונה.

מניין רחוב
מניין רחוב בתקופת הקורונה. צילום: אביחי טבק

משרד הפנים והמשרד לשירותי דת נערכים לסייע לרשויות המקומיות וכן לבתי הכנסיות, בהתאם להחלטות אשר תקבל הממשלה ולהנחיות משרד הבריאות, לקיים באופן המיטבי את תפילות החג כסדרם תוך שמירה על בריאות המתפללים.

שרת הפנים ביקשה להיערך לקיום התפילות בשטחים פתוחים בכל ההיבטים הלוגיסטיים כדוגמת פריסת רשתות הצללה, אמצעי מיזוג וכדומה, וכן למפות את מבני ציבור וחצרותיהם שלא בשימוש בימי החג כגון: בתי ספר, גני ילדים, מתנסים ועוד, במטרה לאפשר למתפללי בתי הכנסת לעשות בהם שימוש. זאת לטובת פיזור המניינים הגדולים למניינים קטנים יותר ובטוחים וכדי להגן על בריאות המתפללים.

שרת הפנים, איילת שקד: "אנו נמצאים בעיצומה של התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה אשר עלולה להוביל לכך שגם בשנה הזו נצטרך כולנו להתאים עצמנו לקיום התפילות המיוחדות של הימים הנוראים וחגי תשרי באופן שונה מהרגיל– ולכך עלינו להיערך בהתאם"