אושר בטרומית: קביעת יום ציון שנתי לבריאות הנפש

צילום: דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק יום בריאות הנפש של חברת הכנסת מיכל וולדיגר וחבר הכנסת אוהד טל, אליה הוצמדה הצעה של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. בהצעה תמכו 28 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת הבריאות.

על פי הצעת החוק, מוצע לקבוע יום ציון שנתי לשם העלאת המודעות וחינוך הציבור אודות מחלות נפש, הפחתת עמדות שליליות ותפיסות מוטעות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כך: "יום בריאות הנפש העולמי מצוין מדי שנה בתאריך 10 באוקטובר. מטרתו של יום זה לקדם את המודעות והידע בתחום בריאות הנפש. ברחבי העולם מתקיימים אירועים וכנסים ובמקומות מסוימים היום הוא חלק משבוע המוקדש כולו לאירועים להעלאת המודעות בתחום.

בהצעת חוק זו מוצע לקבוע יום ציון שנתי לבריאות הנפש, ולבטאו באמצעות פעולות מגוונות בכל המוסדות והארגונים הציבורים. הצעת חוק זו באה לקדם את המודעות והידע, לחזק את קבלת האחר ואת שילוב השונה בחברה. בנוסף, מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע פעולות נוספות לציון יום זה".