אחרי התמיכה בחיים ולדר – רב בכיר בציונות הדתית: "הוצאתי את ספרי הרב טאו מהספרייה שלי"

הרב רפי פוירשטיין מבכירי רבני הציונות הדתית: "כרב קהילה בישראל חושש אני שבני קהילתי, בניהם ובנותיהם, יראו את ספרי הרב טאו בספרייתי ויטעו לחשוב שאסור להם להתלונן אם חלילה וחס ייפגעו. ושדבריהם, אם חלילה וחס יפגעו יחשבו על ידי גדולי הדור "כבלוף, שקר וכזב", מוציא את ספרי הרב טאו מביתי בלב כבד"

חיים ולדר
חיים ולדר. צילום: דוד25, ויקיפדיה

מספר ימים לאחר שאמר הרב צבי טאו מבכירי רבני הציונות הדתית וראש ישיבת הר המור היוקרתית כי טפלו עלילות על הסופר חיים ולדר שהתאבד בשל טענות להטרדות מיניות אומר היום הרב רפי פוירשטיין יו"ר (עמית) ארגון רבני צהר ונשיא מכון פוירשטיין כי הוא מוציא את ספרי וכתבי הרב צבי טאו מהספריות האישיות שלו.

הרב רפי פויירשטיין. צילום: מכון פוירשטיין

זו למעשה קריאה ראשונה של רב בכיר בציונות הדתית נגד הרב טאו והמבקש להוציא את כתביו מהספרייה האישית שלו "בשבוע שעבר הוצאתי מביתי את ספרי ולדר, שילדי ואחר כך נכדיי קראו בהם. והשבוע הוצאתי את כתבי הרב טאו מספרייתי ומביתי" אומר הרב פוירשטיין ומסביר: "בהוצאת ספרי הרב טאו מספרייתי, שאני נותן לה פומבי, בלב כבד, אני מבטא את מחאתי על חילול ה' הגדול שנובע מאיש רם מעלה כמוהו. שהרי פסק הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ה) – 'ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם'. וממשיך הרמב"ם ומתאר את קידוש ה' שעל הגדול בתורה לנהוג בו: 'וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם'. מכלל הן אנחנו שומעים את הלאו"

בימים שהמדינה סוערת וגועשת מציין הרב פוירשטיין, "דומעת ומשתוממת על גודל העוול ושפיכות הדמים של המחנך והסופר המוערך. בימים שבהם שפרה רבינוביץ' זכרה לברכה מנפגעות אותו איש חינוך, כביכול, נוטלת את נפשה.

בימים אלה, לומר "שהכל בנוי על שקר". ובמקום לחזק את אומץ ליבו של הרב אליהו שליט"א, ואת יושר לבבו, להאשים אותו לא פחות ולא יותר 'במקארתיזם'. כרב קהילה בישראל חושש אני שבני קהילתי, בניהם ובנותיהם, יראו את ספרי הרב טאו בספרייתי ויטעו לחשוב שאסור להם להתלונן אם חלילה וחס ייפגעו. ושדבריהם, אם חלילה וחס יפגעו יחשבו על ידי גדולי הדור "כבלוף, שקר וכזב".

- פרסומת -

אם היה הרב טאו מקים בית דין, מזמין את המתלוננות, חוקר אותם בחקירות ודרישות ומגיע למסקנה ששקר דיברו, הייתי בכבוד שוקל מחדש את עמדתי. אבל מבלי לשמוע, לחקור ולדרוש, לקבוע שהכל שקר ועלילה?! הרי יש בדברי גדול בישראל להטיל מורך וחרדה בלב הנפגעים והנפגעות הפוטנציאליים או אלה שנפגעו".

הרב שמואל אליהו הרב צבי טאו. צילום: ללא

בתוך כך על רקע הסערות האחרונות ובראשן פרשת חיים ולדר, מפרסמת הנהלת ארגון רבני צהר הודעת תמיכה בנפגעות ובנפגעים וקוראת לרבנים לגבות את הפועלים "כנגד החרפה הגדולה".

בלשון ההודעה שפורסמה נכתב כי "הנהלת רבני צהר שותפה בכל מאבק כנגד ניצול על ידי בעלי סמכות ועוצמה ציבורית. אנו מחזקים את הנפגעות והנפגעים, ואת עוז רוחם בהתייצבותם כנגד הפוגעים, ואת כל הקשת הרחבה של הפועלים על פי ההלכה והמוסר כנגד החרפה הגדולה. בכך מתקיימת מצוות התורה 'לא תעמוד על דם רעך', 'ובערת הרע מקרבך'".

"אנו קוראים לכל רבני ישראל להצטרף למאבק ולהיות 'לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו' ולתת גיבוי לכל העוסקים בהצלתם של נפגעים".

הערה 1

  1. יישר כח לרב פויירשטיין. במקום חילול ה' אין חולקין כבוד לרב. על אחת כמה וכמה אם הוא ידוע כמחרחר ריב ונדון ופלגאי מקצועי

Comments are closed.