אליעזר שפר במתחם הרשב"י

(צילום: באדיבות אליעזר שפר)

בעקבות החלטת ממשלת ישראל בדבר הקמת חברה ממשלתית לשם ניהול מתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון, נערכים ותיקי ונאמני מירון לניהול המתחם הקדוש בניצוחה של משפחת שפר הטבריינית.

ליאת עפרי 25/12/2011

החלטת ממשלת ישראל מיום 27 בנובמבר 2011 בדבר הקמת חברה ממשלתית לשם ניהול מתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון מעוררת ציפיות רבות בקרב נאמני מירון הותיקים העולים לציון של הרשב"י מדורי דורות והם מוטרדים מזה שנים רבות מההזנחה של המתחם שאליו מגיעים רבבי רבבות מבקרים בכל ימות השנה ובמיוחד בל"ג בעומר.

בימים אלה, החלו ותיקי ונאמני מירון להתארגן, כדי להגיש לחברה הממשלתית שתוקם, הצעת פרוגרמה מפורטת לניהול המתחם, וזאת על בסיס ניסיון והתנסות רבת שנים לגבי התנאים הפיסיים באזור והכרה מקרוב של הרגישויות בקרב מגוון האנשים הפוקדים את מירון.

- פרסומת -

אחת המשפחות הותיקות ביותר הקשורות עם מירון היא משפחת שפר הטבריינית, שאבות אבותיה הגיעו לראשונה למירון לפני למעלה מ-200 שנה והסבא רבה שלהם רבי יהושע ביין ז"ל הוא זה שגייס את התקציבים הנדרשים להקמת בניין הישיבה של רבי שמעון בר יוחאי (שנקרא לאחר מכן "מושב זקנים") בסמוך לקבר הרשב"י, ואף הביא את משפחתו לגור במקום בשנת תרס"ו 1906.

לאחרונה, גילו בני משפחת שפר, מסמכים חדשים ביניהם עדות בכתב של האדמו"ר של חסידי קרלין סטולין, רבי ישראל (המכונה הינוקא) בין רבי אשר זצ"ל מסטולין הכותב בשנת תרנ"ט – 1899 לרבי יהושע ביין מכתב תמיכה ביוזמה שלו להקמת היישוב יהודי במירון ואף מתחייב לתרום סך עשרים רו"כ (רובל כסף) מדי שנה בשנה. כמו כן, גילו גם שטר ההגרלה שבאמצעותו גייסו ככספים להקמת היישוב היהודי במירון.

שבעת מייסדי היישוב היהודי (צילום: באדיבות אליעזר שפר)

עפ"י העדויות והמסמכים של משפחת שפר, שלראשונה התיישבו בטבריה בשנת 1778, הסבא רבה שלהם רבי יוסף מרדכי שפר ז"ל יצא גם הוא מארץ ישראל כדי לפגוש את האדמו"רים של שושלת סטולין קרלין והוא שהה בסטולין בל"ג בעומר תרכ"ח – 1868 בזמן שנולד רבי ישראל פערלוב, שהיה בנו של רבי אשר מסטולין ונכדו של רבי אהרן ה"בית אהרן" מקרלין ועפ"י העדויות הרבות, הם בירכו אותו שיזכה הוא וכל יוצאי חלציו לעלות לציון של הרשב"י במירון שנים רבות. ואמנם בני משפחת שפר מקפידים לעלות למירון ברציפות למעלה מ-200 שנה.