בדיקה: רק מחצית מבוגרי החמ"ד שולחים את ילדיהם למוסדות חמ"ד; כשליש מהבוגרים לא מגיעים מבית דתי

מנתונים שאסף החוקר אריאל פינקלשטיין עבור תנועת נאמני תורה ועבודה עולה כי רק מחצית מבוגרי מערכת החינוך הממלכתית דתית שולחים את ילדיהם למוסדות חמ"ד. עוד עולה מהבדיקה כי כשליש מבוגרי החמ"ד כלל לא מגיעים מבית דתי

ריקוד דגלים
תלמידי ישיבה דתית (למצולמים אין קשר לנאמר). צילום: רון אלמוג, פליקר

תנועת נאמני תורה ועבודה והחוקר אריאל פינקלשטיין בדקו ומצאו כי מבין מסיימי התיכון בחינוך הממלכתי-דתי רק 54.9% בחרו לשלוח את הילד הבכור שלהם ללמוד בחינוך הממלכתי-דתי לעומת 27.9% ששלחו את הילד הבכור לחינוך הממלכתי ו-17.2% ששלחו את הילד הבכור לחינוך החרדי.

מבין בוגרי החינוך הממלכתי בשנות ה-90 בחרו 19,846 מהבוגרים לשלוח את ילדם הבכור לחינוך הממלכתי-דתי, ואילו מבין בוגרי החינוך הממלכתי-דתי 21,020 בוגרים שלחו את הילד הבכור שלהם לחינוך הממלכתי.

30.1% מתלמידי החינוך הממלכתי-דתי הינם ילדים למשפחות שאינן מגדירות את עצמן דתיות: 21.2% מהתלמידים הם ילדים להורים מסורתיים, ו-8.9% הנותרים מתחלקים בין הורים חילונים והורים המקיימים אורח חיים מעורב
-6.4% מתלמידי החינוך הממלכתי-דתי בחטיבות הביניים ובתיכונים הינם ילדים להורים חרדים

הרב צבי קורן, ראש תחום חינוך מוסיף כי זו הזדמנות גדולה לקרב משפחות רבות ליהדות. מן הראוי לתת תשומת לב רבה לצעדים שיאפשרו להם לדבוק בחמ"ד לאורך זמן, להיזהר מיצירת מסגרות שנוחות למי שרוצים שילדיהם ילמדו רק עם ילדים שדומים להם, אך מרחיקים משפחות מסורתיות מאותן מסגרות.