בני עקיבא: הוארכה כהונת המזכ"ל יאיר שחל בשנתיים נוספות

(צילום: בני עקיבא)

מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל צפוי לסיים בסוף השנה הנוכחית (תשע"ט) קדנציה פורמלית מלאה של 3 שנים מלאות בתפקיד. כעת, וועדה מיוחדת לבחירת מזכ"ל, שמינתה מליאת התנועה הארצית, החליטה בתום שרשרת התייעצויות ודיונים לבקש משחל להמשיך בתפקידו שנתיים נוספות.

אביעד ברטוב 29/04/2019

ההחלטה התקבלה פה אחד ע"י כלל חברי הוועדה, ביניהם גם יו"ר ההנהלה הארצית של התנועה הרב חיים דרוקמן. לאחר ששחל נתן את הסכמתו אושרה ההחלטה- ושחל צפוי להמשיך בתפקידו עד תום שנת תשפ"א וישלים קדנציה בת 5 שנים בתפקיד.

מצ"ב דברי יו"ר הוועדה לבחירת המזכ"ל הרב יונה גודמן: "לאחר בחינה ושיקול דעת הביעו חברי הוועדה פה אחד הערכה רבה לאופן בו יאיר בע"ה מנהיג את התנועה ומצעידה קדימה ברוח ובחומר תוך התמודדות מאירה עם אתגרי הדור והשעה המורכבים. לדעתנו, יאיר משכיל, יחד עם צוות פעילים מסור – לקדם את התנועה תוך הקשבה ודו-שיח לקולות שונים בציבוריות שלנו מצד אחד, ותוך שמירה והעמקה של עמוד השדרה האידיאולוגי שלנו מצד שני. הכל תוך ניהול חיי השגרה המורכבים משילוב מבורך של חינוך ועשייה.

- פרסומת -

פועלו ופועלם של שאר הפעילים מהווה המשך התמודדות בונה עם האתגרים המתחדשים של חינוך הנוער במדינת ישראל של היום ועם המשך סלילת דרכים בהן נוכל לתרום בע"ה באופן עמוק ומשמעותי לעם ישראל ומדינתו. נוכח זאת פנתה הוועדה ליאיר וביקשה ממנו להאריך את הקדנציה שלו לסך של חמש שנים. לאחר שהות למחשבה, נאות יאיר לקבל על עצמו את המשימה המורכבת של המשך הנהגת התנועה. בשם רבים כל כך אנו מודים לו על עמלו עד כה ומאחלים לו ולתנועה כי בע"ה ילכו מחיל אל חיל."

מזכ"ל בני עקיבא יאיר שחל: "אני מודה לחברי הוועדה ולחברי המליאה שנתנו בי את אמונם. לאחר שנתיים וחצי בתפקיד גודל וכובד האחריות הוא ברור ומחייב עוד יותר. אמשיך בעז ובענווה לעסוק ולהוביל חינוך של עשרות אלפי חניכי בני עקיבא ע"פ דרכו של הרב משה צבי נריה זצ"ל. בשנתה ה-90 אעשה ככל יכולתי על מנת להצעיד את בני עקיבא קדימה תוך התמודדות אמיתית עם האתגרים שניצבים לפתחנו בשנים הקרובות. אנו נמשיך לפעול להגדלת משפחת התנועה מתוך אהבה ומסירות לחינוך ערכי ברוח תורה ועבודה ונתייצב בכל מקום בו החברה הישראלית תהיה זקוקה לנו."