האסירים של בית הסוהר השתתפו בנטיעות

דוברות שב"ס

לכבוד ט"ו בשבט השתתפו אסירי אגף השיקום מבית סוהר 'דקל' בפעילות משותפת עם קרן קימת לישראל ונטעו עצים ביער דודאים (רמות). במהלך הפעילות, האסירים זכו בסקירה מקיפה על אודות פעילות קק"ל, שלבי התפתחותו של העץ והקשר בין האדם לארץ ולאדמה.

עובדות אלו מסייעות לאסירים להעריך את הטבע והסביבה ולהבין את חובתנו כבני אדם לשמור עליה ולטפח אותה כאזרחים מועילים ותורמים לחברה.

דוברות שב"ס

אורנית גינת, רכזת קליטת קהל אזור הר הנגב והערבה בקק״ל: ״במהלך השנה אני מבקרת בבתי הכלא אני עורכת הרצאות ופעיליות לסגל הסוהרים והאסירים.
היום היתה לי ההזדמנות יוצאת דופן לסייע בתהליך שיקום האסירים לקראת שחרורם ע״י נטיעת עצים שמבחינתי מהווה חותם לאזרחות טובה ולאחריות לסביבה״.

אמל טאפש, מפקד בית הסוהר דקל:
"אסירי השיקום של בית הסוהר יצאו היום לפעילות נטיעת עצים בדרום כחלק מתהליך שיקום ארוך טווח אותו האסירים עוברים על מנת להוציאם לאזרחות בצורה נורמטיבית יותר".