היא בת השירות הכי בכירה בשרות המדינה

קרדיט תמונות: שלומי אמסלם, לע"מ

שרת המשימות הלאומיות, חה״כ אורית סטרוק קיימה ביום ה' האחרון סיור ראשון במוקדי עשייה של מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי, יחד עם מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי

"תעוגן בחקיקה שהסכום שמדינת ישראל תשקיע בכל אחד ואחת ממבני ובנות השירות לאומי אזרחי לא יפחת מ 90% מההשקעה בחיילים ביחידות עורפיות".

במהלך הסיור, פגשה השרה את מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי-אזרחי, שמעה סקירה על פועלם ועל העשייה הברוכה שלהם בכלל המגזרים ובכל התחומים.

מנכ"ל הרשות ראובן פינסקי: "שמח להציג לשרה את העשייה הענפה של מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי-אזרחי המהווה את החוסן הלאומי החברתי של מדינת ישראל"

קרדיט תמונות: שלומי אמסלם, לע"מ

במסגרת הסיור, סיירה השרה במספר גופים בהם פועלים מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי-אזרחי בירושלים, בליווי מנכ"ל הרשות ראובן פינסקי: בית החולים שערי צדק, בשב״ס, בבית הילד בגילה ובמכללת ירושלים.
עם תום הסיור, קיימה השרה פגישה עם הנהלת הרשות ועם מנכ"לי הגופים המוכרים.

- פרסומת -

במהלך הסיור ובמעמד ראשי ארגוני השירות הלאומי העניק המנכ"ל ראובן פינסקי לשרה סטרוק תעודה על אישור תקופת התנדבות בשירות הלאומי של 24 חודשים.
ואמר: היום את מתגייסת להיות בת השירות הכי בכירה במדינת ישראל.

קרדיט תמונות: שלומי אמסלם, לע"מ

שרת המשימות הלאומיות, אורית סטרוק: השירות הלאומי אזרחי הוא מסממני תקומת ישראל, מסממני שיבת ציון שאנו זוכים לחוות אותה בדורנו.
ממש כמו שעצם קיומו של צה"ל, כצבא ההגנה לישראל, הוא הסימן המובהק ביותר לכך שהעצמות היבשות שבו לחיות כגוף אחד, כעם אחד, עם שיש לו מדינה, ארץ שהוא לוחם עבורה, עם שמגן על עצמו בכוחות עצמו – כך גם קיומו של השירות הלאומי, של רשות של חסד ושל תרומה מאורגנת, לאומית, למדינה היקרה שלנו שזכינו בה.

סטרוק הוסיפה: חסד ותרומה לקהילה היו מנת חלקנו בכל הדורות, אבל זה נעשה על בסיס של עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, קהילות קהילות.
עצם קיומה של הרשות לשירות לאומי אזרחי, כגוף ממשלתי, עצם התגייסותם של אלפי צעירות וצעירים במסגרת ממלכתית לבצע פעולות של תרומה למדינה ולחברה, עצם קיומו של חוק השירות הלאומי, ועלינו לזכור שחוק הוא בעצם הקוד הערכי של עם, של מדינה – עצם המציאות הזו היא סממן מובהק של תקומת ישראל בארצו.
בתוך המציאות הכללית הזו, כל אחד הוא אור קטן, וכולם ביחד – אור איתן, אור של איתנות לאומית שחיכינו לה אלפיים שנה.

קרדיט תמונות: שלומי אמסלם, לע"מ

סטרוק הצהירה: אנחנו מתכוונים לעגן את מעמדם של בני ובנות השירות הלאומי, קודם כל בהיבט התקציבי והמעמדי. לעגן בחקיקה שהסכום שמדינת ישראל תשקיע בכל אחד ואחת מהם לא יפחת מ 90% מההשקעה בחיילים ביחידות עורפיות.
ובמקביל להסדיר ולחזק גם את התמיכה והבנין האישי של כל אחד ואחת מהן, על מנת שתקופת השירות תהיה, בנוסף לתרומה למדינה ולחברה, גם תקופה של בנין והעצמה אישית של התורמים עצמם, חיזוקם ובנין האישיות שלהם לקרטת השתלבותם כבוגרים בחיי מדינת ישראל.

מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי ראובן פינסקי: "רשות השירות הלאומי-אזרחי מברכת את שרת המשימות הלאומיות אורית סטרוק בתפקידה החדש והחשוב. שמחתי להציג לשרה את העשייה העניפה של מתנדבי ומתנדבות השירות הלאומי-אזרחי, העומדים בחזית העשייה האזרחית של החברה הישראלית. השירות הלאומי-אזרחי הוא משימה לאומית ראשונה במעלה, המהווה את החוסן הלאומי החברתי של מדינת ישראל ואני סמוך ובטוח שיחד עם השרה נוכל לקדם עוד יותר עשייה ברוכה זו".