היועמ"שית מתנגדת לעונש מוות למחבלים

שובר גלים. צילום: דובר צה"ל

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ממשיכה להערים קשיים על הממשלה, הפעם בהצעת חוק עונש מוות למחבלים. חוות דעת שהוגשה לממשלה בשמה של בהרב-מיארה נכתב כי יש להתנגד להצעת החוק.

"עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי הצעת החוק אינה עומדת במבחנים החוקתיים, ויש מניעה משפטית מלקדמה. מעמדת גורמי הביטחון שהוצגה בעבר בהקשרים דומים, עולה שהעונש המוצע אינו משיג את התכלית המוצגת בהצעה. משכך, לא מתקיים הקשר הנדרש בין הצעת החוק ובין התכלית ההרתעתית שבבסיסה. כמו כן, בתמצית, עונש המוות עקב מאפייניו המיוחדים מעורר שאלות קשות לגבי גבולות סמכותה של המדינה להשתמש בו והתועלת בו", נכתב.

עוד מובא בחוות הדעת כי "אשר להצעה לקבוע עבירת רצח ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור במטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו שדינה עונש מיתה כעונש חובה – עמדתנו המקצועית היא שאין לקבוע עונש מוות לעבירת הרצח, בוודאי שלא עונש מיתה שהוא עונש חובה".

עוד נכתב: "ככל שהממשלה שוקלת לתמוך בהצעת חוק זו, לעמדתנו יש מקום להביא תחילה את הנושא לדיון בקבינט, במהלכו יוצגו גם עמדות עדכניות של גורמי הבטחון, על מנת שיישקלו מלוא ההשלכות האפשריות ועצם קיומן של הצדקות לקידום הצעת החוק".