הכנסת אישרה: ועדות קבלה ביישובים יורחבו עד ל-700 משפחות

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את האפשרות להפעיל ועדות קבלה ביישובים קהילתיים תורחב גם ליישובים בהם עד 700 מגרשים לבנייה. החוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, אך יוכל לעלות כהצעה המשכית בכנסת הבאה.

ועדת קבלה ליישובים
יישוב בעלי עד 700 מגרשים יוכלו להתנות הצטרפות חברים חדשים בועדת קבלה. צילום: טל כהן

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12) (הרחבת תחולה לעניין ועדות קבלה ביישובים קהילתיים), התשפ"ב-2022 של חברי הכנסת אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ', ניר אורבך וקבוצת חברי כנסת. 43 חברי כנסת תמכו למול 9 מתנגדים, וההצעה תוחזר לדיון בוועדת הכלכלה.

כיום, מאפשרת פקודת האגודות השיתופיות ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל לקיים הליך של בדיקת התאמה באמצעות ועדות קבלה, בתנאי שביישוב הקהילתי יש עד 400 בתי אב. מוצע לאפשר פעולת ועדות קבלה ביישובים גם בעמק עירון, בדרום הר חברון, בחבל עדולם, בחבל לכיש וביו"ש שבהם עד 700 מגרשים לבנייה.

בדברי ההסבר נכתב: "מוצע להרחיב את תחולתו של ההסדר שנקבע בתיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות ולהחילו על אזורים בארץ מעבר לגליל ולנגב ועל יישובים קהילתיים גדולים יותר. לפיכך מוצעים שני תיקונים בהגדרה "יישוב קהילתי" בסעיף 2 לפקודה: ראשית, מוצע לקבוע כי יישוב קהילתי לא יהיה באזורי הנגב והגליל בלבד, אלא גם בעמק עירון, בדרום הר חברון, בחבל עדולם, בחבל לכיש וכן באזור יהודה ושומרון.

שנית, מוצע להחליף את התנאי לפעולת ועדת קבלה ליישוב שלפיו מספר בתי האב ביישוב קהילתי אינו עולה על 400 (ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד), בתנאי שלפיו מספר המגרשים ששווקו לבניית בתי קבע ביישוב קהילתי אינו עולה על 700 (ביישוב, או ביישוב המקורי ובהרחבה יחד). נוסף על הגדלת המספר כאמור, מוצע גם להחליף את המונח 'בתי אב' הקבוע בפקודה ל'מגרשים'".