הנוער מתנדב נגד הקורונה

משרד החינוך אישר תקנות המאפשרות לגייס את תלמידי י-יב, המכינות ומתנדבי שנת השירות למערך ההתנדבות של ישראל נגד הקורונה. שר החינוך רפי פרץ: זוהי עת משבר והנוער יהיה לעזר למען המאבק נגד התפשטות הקורונה.

אביחי טבק 23/03/2020

משרד החינוך אישר תקנות המאפשרות להיעזר במתנדבים בגילאי נוער ומכינות כחלק מהמערכה של מדינת ישראל במלחמה נגד התפשטות נגיף הקורונה. במשרד מציינים כי כל פעילות התנדבותית תהיה כפופה לנהלים המשתנים של משרד הבריאות ומשרד החינוך ויש לבחון אותה לגופה ובהתאם לנהלים הנכונים לאותו מועד. הרציונל מאחורי מהלך זה, הוא עצם העובדה כי תלמידים יוכלו לסייע לאוכלוסיות מוחלשות יותר הזקוקות לעזרה בימים אלו.

בשלב הראשון ובעדיפות ראשונה, גיוס המתנדבים יהיה מבין תושבי הרשויות המקומיות. הפעילות תנוהל על ידי מנהל יחידת הנוער ברשות המקומית ויוקם מוקד/מרכז התנדבות רשותי. כחלק מההוראות שנקבעו, במרכז/חפ"ק יהיו לא יותר משני אנשים בכל זמן נתון. המשימות יוזרמו על ידי הציבור הרחב, או שתהיה פעילות יזומה על ידי הרשות.

- פרסומת -

המתנדבים יהיו בני נוער מבין תושבי הרשות המקומית, חניכי מכינות קדם צבאיות, מתנדבי שנת שירות, מתנדבי שירות לאומי, סטודנטים מכפרי סטודנטים.

למהלך זה, תהיינה שתי אפשרויות התנדבות הן בצורה פיסית ולא מקוונת והשנייה היא בצורה מקוונת דרך האינטרנט. בימים אלו הנטייה היא להעדיף התנדבות "מרחוק", אבל במקרים בהם אופי המשימה יחייב הגעה לבית הדבר יהיה רק בהסכמת המתנדב וההורה של מתנדב במקרה של מתנדבים קטינים ובכל מקרה תיאסר הכניסה של המתנדב אל תוך הבית, ולא יתקיים שום מגע בין המתנדב לבין מקבל השירות. בתום המשימה הוא ידווח על סיום למוקד ולרכז המתנדבים ברשות.

שר החינוך רפי פרץ: "הנוער, מתנדבי שנת שירות ותלמידי המכינות הקד"צ יכולים להוות כוח עזר במלחמה נגד התפשטות הנגיף. אנחנו פותחים חפ"ק מתוך המשרד שינהל מערך שלם של מתנדבים בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות והמכינות הקדם צבאיות. זוהי עת משבר בה צריך להתנדב ולהתגייס למען סיוע לאוכלוסיות שונות שנמצאות בבידוד, הנוער שלנו נהדר ואני סמוך ובטוח שיעשה עבודה טובה ויהיה לעזר למדינת ישראל במאבק נגד התפשטות הקורונה."