הרב הראשי: מותר לכתחילה לעבור בדיקת חום אוטומטית דיגיטלית בשבת בכניסה לבתי החולים.

בדיקות חום דיגיטליות. צילום: טל עוז, משרד הביטחון

בתשובה הלכתית מפורטת שכתב הראשון לציון מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א לרב יצחק פרץ, רב בבית החולים הדסה. מתיר הראש"ל לכתחילה לבקר חולים בבתי החולים השונים בשבתות, למרות שיש מערכת דיגיטלית המודדת אוטומטית את חום גופם של המבקרים על מנת לשמור על בריאות הציבור.

בתשובתו מפרט מרן הראשון לציון כי ההיתר לכתחילה הוא רק באופן שמדידת החום נעשית ע"י מד אוטומטי. כאשר ישנו אדם שאינו יהודי המודד פיזית את החום ולא מדובר במכונה אוטומטית, מתיר הראש"ל להיכנס אם מדובר לצורך חולה, גם שאין בו סכנה.

למעשה, כפי שמזכיר הראשון לציון בתשובתו, שאלה דימה נשאלה שנים רבות קודם לכן במקרים של בנייני דירות המרושתים במצלמות אבטחה, דבר המעורר שאלות הלכתיות בנוגע למעבר בבניין בשבתות.

במקרה זה קבעו הפוסקים כי מדובר במקרה של "פסיק רישיה דרבנן דלא ניחא ליה" (פעולה אסורה הלכתית, שאינה נעשית בידיים בצורה מפורשת ונגרמת רק כתוצאה מפעולה אחרת מותרת. בנוסף לכך מדובר באיסור דרבנן ובנוסף לכך האדם לא רוצה, לא מעוניין ואין לו הנאה ישירה מהפעולה האסורה שנעשתה, כגון צילומי האבטחה שלו בהם אין לו כל עניין, וכן במקרה הזה.)

"הוא הדין כאן, כשהוא צועד והולך לתומו ואין לו שום כוונה ועניין לא בצילומו ולא במדידת החום, שפיר דמי להתיר". כך הראשון לציון בסיום תשובתו.

בדיקות לחוזרים מחו"ל בנתב"ג. צילום: טל עוז, משרד הביטחון

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן