הרב שנוולד לרבני התפוצות: הירתמו לחיזוק צביון השבת

(צילום: באדיבות זליגר שומרון תקשורת)

בימים האחרונים, פורסם על הפצתו של מכשיר ה-Kosherswitch אשר מאפשר לדעת יזם המוצר הדלקת וכיבוי האור בשבת במנגנון המותר ע"פ ההלכה. ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין, הרב (אל"מ מיל') הרב אליעזר שנוולד פנה לרבני התפוצות שיפעלו ללא דיחוי בקהילותיהם כנגד "ההיתר" המוצג.

עידן הראל 19/04/2015

בשבוע האחרון, מתקיים פולמוס רחב סביב מכשיר ה-Kosherswitch בעקבות סרטון שיווקי שפרסמו יזמי המוצר ברשת. היזמים טוענים כי המכשיר מאפשר הדלקת וכיבוי האור בשבת באופן גורף גם לשימוש פרטי ולא רק כפתרון לגופי הצלה ובטחון. ע"פ טענתם, המכשיר אינו מסתמך על היתר ה"גרמא" ההלכתי אלא על מנגנון פוטו אלקטרי שיוצר פולסי אור, בצורה רנדומלית, על פי אלוגריתם בלתי צפוי מראש, ומערכת מכאנית שמסתירה או מגלה את פולסי האור.

בעקבות פרסום הדברים, פנה ראש ישיבת ההסדר במודיעין הרב (אל"מ מיל') אליעזר שנוולד לעשרות מרבני התפוצות על מנת שיפעלו באופן מיידי וללא דיחוי כדי להבהיר בקהילותיהם את הענין לבל ייפגע צביון השבת. בנוסף, ציין הרב בפנייתו כי שלא כפי שפורסם – הגר"י נויבירט זצ"ל והרב אביגדור נבנצאל מתנגדים להיתר המוצג (ע"פ דבריו של ראש מכון צומת הרב ישראל רוזן).

- פרסומת -

הרב שנוולד: "המשמעות של השימוש במכשיר זה היא מרחיקת לכת, על שמירת השבת וצביונה. למרות מה שהמפתחים טוענים אין כאן המצאה חדשה. המנגנון הזה כבר קיים הרבה שנים ומשתמשים בו למערכות שונות. למרות הרנדומאליות של הפעילות הפוטו אלקטרית – אין במערכת הזו יותר קולא מה"גרמא" הרגילה שאנו מכירים זה שנים רבות. הפסיקה המקובלת של כל גדולי הדורות האחרונים שב"גרמא" אין מתירים לכתחילה אלא רק "במקום צורך גדול" של גופי ביטחון והצלה."