ימים נוראים בקורונה | הראשון לציון: "לשמוע תקיעות שופר דרך החלון, סליחות אפשר גם בטלפון"

תקיעת שופר
תקיעת שופר. צילום: Pixabay

הרב הראשי לישראל הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף מפרסם הנחיות לקראת ראש השנה והימים הנוראים וקורא: "לשמוע להנחיות משרד הבריאות, לחבוש מסכה ולשמור על מרחק". בין ההנחיות: ניתן לומר סליחות דרך הטלפון, יש להעדיף תפילה בשטח פתוח ולא בבית הכנסת, וקורא לשמירת מרחק מבעל התוקע.

מרן הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף מפרסם הנחיות הלכתיות לקראת ראש השנה תשפ"א. ההנחיות מתפרסמות לאחר שאלות רבות שהופנו אל הרב בנוגע לתפילות ולתקיעת שופר בימי ראש השנה תחת מגבלות משרד הבריאות בעקבות נגיף הקורונה.

בפתח הדברים מחדד הרב הראשי לישראל כי יש לשמוע להנחיות משרד הבריאות, לחבוש מסכה, לשמור על ריחוק של כמה מטרים בין המתפללים ולפתוח את כל החלונות בבית הכנסת. עוד מחדד הראשון לציון כי "כל מי שאינו חובש מסיכה ולא שומר מרחק וכל כיו"ב, ובגלל זה הדביק אחרים, ובפרט אם הדביק מי שיש לו מחלות רקע וגרם למותו, עוונו חמור מאד".

בתי כנסת. כדי לעמוד בהנחיות משרד הבריאות, יש לארגן שני מניינים, הראשון בנץ החמה והשני לאחריו. עדיף לארגן תפילות בשטחים פתוחים ולדאוג להצללה ולאוויר, כדי שהשמש לא תהיה קופחת מידי. במידה ומתפללים בתוך בית כנסת, יש לחלק את ציבור המתפללים לקבוצות בכמות שתעמוד בהנחיות משרד הבריאות.

תפילות יש לקצר במנגינות ובפיוטים ולא להאריך בהם. בנוסף, במקום הצורך, יש לקצר במכירת המצוות וב'מי שברך'.
על הרבנים לקצר בדברי התורה לפני תקיעות השופר, וכן לאמר רק פעם אחת את המזמור שלפני תקיעת השופר.

תקיעת שופר להתרחק מבעל התוקע בשופר ולהיזהר מהרוק העלול לצאת מקצה השופר בעת התקיעה. במקרים חריגים, ניתן להורות ששליח הציבור יתקע בשופר עם כיסוי מסיכה על קצה השופר, בתנאי שהמסכה מהודקת היטב ולא נכנסת לתוך השופר כלל, ובתנאי שנבדק עוד לפני החג שאין בכך שינוי בקול השופר. חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד או אדם בקבוצת סיכון גבוהה, שלא יכול להגיע לבית הכנסת, יתפלל את כלל התפילות בבית לבד, וישתדל להשיג תוקע שיוכל לתקוע בשבילו סמוך לביתו דרך החלון.
גם כאשר דלת הבית סגורה, ניתן לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר.

נשים נשים הנוהגות בכל שנה להגיע לבית הכנסת לתפילות ימים נוראים, אינן חייבות להגיע השנה לבית הכנסת, ואין צורך בהתרת נדרים על כך. מכיוון שהנשים לא חייבות בתקיעת שופר, במידה ואין מקום בבית הכנסת, צריך לארגן תקיעות מיוחדות לנשים אחה"צ.

תשליך. אדם הנמצא בבידוד יכול לומר תשליך ביחידות בביתו ליד קערת מים או ברז פתוח.

סליחות. אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובת אמירת סליחות דרך הטלפון ושאר אמצעי התקשורת השונים.

התרת נדרים אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובה דרך הטלפון ואמצעי התקשורת השונים, באופן שיאמר עם הציבור את נוסח ההתרה, והמתירים יכוונו לצאת ידי חובה את כל המשתתפים.

את ההנחיות מסיים הרב הראשי לישראל הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף בתפילה לבורא עולם "שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונכתב ונחתם בספר החיים והשלום, ויקבל תפלותינו ברצון בגאולה השלימה בקרוב, אמן".

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן