דיינים בכירים: יש לפצל בין משרת נשיא בית הדין הרבני הגדול למשרת הרבנים הראשיים

דיינים בכירים בדימוס קוראים לפצל בין משרת נשיא בית הדין הרבני הגדול למשרת שני הרבנים הראשיים לישראל

הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה היום, יום א', מכתב 'גילוי דעת' עליו חתומים דיינים בכירים בדימוס אשר כיהנו בעבר בבית הדין הרבני הגדול ובבתי הדין האזוריים הקוראים לשינוי החוק באופן אשר יפריד בין משרת נשיא בית הדין הרבני הגדול לבין משרות שני הרבנים הראשיים.

בקריאתם כותבים הדיינים הבכירים לשעבר, כי "תפקיד הדיין הינו מקצוע 'הקובע ברכה לעצמו' ודורש הכשרה, ידע וניסיון רב במלאכה זו… על העומד בראש מערכת בתי הדין הרבניים בישראל ועל דיין בית הדין הרבני הגדול לצמוח מתוך מערכת בתי הדין הרבניים ולצבור ידע וניסיון רב שנים במלאכת השפיטה קודם למינויו לנשיא או לדיין בית הדין הרבני הגדול. מן הראוי שלכהונת נשיא בית הדין הרבני הגדול ימונה אחד מחברי בית הדין הרבני הגדול שכיהן קודם לכן תקופה משמעותית הן בבי"ד רבני אזורי והן בביה"ד הרבני הגדול".

עוד מוסיפים הדיינים בדימוס, כי ההפרדה בין שתי המשרות הרמות תיטיב גם עם עבודתם החשובה של שני הרבנים הראשיים. לדבריהם, "משרה חשובה זו של נשיא ודיין בבית הדין הרבני הגדול דורשת מהנושא בה להקדיש את כל זמנו, מרצו ומאווייו בתפקיד זה. מנגד, תפקיד הרב הראשי לישראל דורש אף הוא זמן רב והשקעת משאבים רבים". לכך הם מוסיפים, כי "תפקיד הרב הראשי לישראל כרוך מעצם טבעו במגע וחיכוך מתמיד עם ראשי המדינה, אנשי ציבור, פוליטיקאים מגווני הציבור בישראל", דבר שאינו הולם ומתאים לנושא משרה שיפוטית.

לדבריהם, הדבר גם יאפשר לרב הראשי לישראל חופש ביטוי פומבי מלא הנדרש לצורך מילוי תפקידו, אשר אינו מתאפשר כאשר הוא נושא בתפקיד שיפוטי של דיין ונשיא בית הדין הרבני הגדול.

- פרסומת -

הדיינים הבכירים מדגישים בסיום מכתבם: "חשוב להבהיר, כי שינוי זה לא יחול על כבוד נשיא בית הדין הרבני הגדול וכבוד נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, הרבנים הראשיים לישראל שליט"א המכהנים בקודש כיום, ואין בהצעה זו כדי לפגוע חלילה בכבוד מעלת תורתם, אלא יחול רק להבא, מהמינויים החדשים הצפויים להיות בעוד כשנתיים. כמו כן, אין בשינוי זה כדי לשנות מן המצב הקיים זה כמאה שנה, שבו מכהנים שני רבנים ראשיים לישראל, הרב הראשי הספרדי הראשון לציון והרב הראשי האשכנזי".