לקראת יום כיפור: ישיבת ניר עלתה להר הבית עם ראש הישיבה הרב נעם וולדמן

ישיבת ניר בהר הבית
ישיבת ניר מקריית ארבע עלתה היום להר הבית בראשות רבני הישיבה, לתפילת מנחה של סיום זמן אלול ולפני יום כיפור. ראש הישיבה הרב נעם ולדמן והרב אברהם יצחק שוורץ נשאו בהר הבית דברי תורה והתעוררות לקראת יום כיפור, בעלייה שכבר הפכה למסורת הישיבה בחייו של הרב אליעזר וולדמן ז"ל.

לקראת יום הכיפורים דיבר הרב נעם ולדמן על הכיסופים למקדש ולעבודת הכהן הגדול החסרה לנו ביום הזה. "כשעולים לכאן ורואים בעיניים את מה שיש להתקדם, זה מעורר את הכיסופים לגאולה השלימה".

הרב אברהם יצחק שוורץ אמר כי כשם שאדם נטהר במקווה, כך היטהרותו של עם ישראל היא דרך הר הבית. דרך המקום הזה אנחנו מטהרים במקווה של הקדוש ברוך הוא.

ישיבת ניר בהר הבית

התלמידים סיפרו בהתרגשות על התפילות שזכו להם במקום. "זכינו לתפילת מנחה מול מקום קודש הקודשים", אמרו התלמידים. "לכבוד יום הכיפורים המתקרב, זכינו לעלות להתקרב לבית ה' בהר הבית ולהתפלל על עם ישראל כשליחי העם במקום הקדוש".

בסיום העליה כתבו התלמידים "שנזכה בעז"ה לעלות בקרוב לבית המקדש, חופשיים לתפילה מלאה וגלויה. ושיתקיים בנו "שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך".

ישיבת ניר בהר הבית
- פרסומת -

במינהלת הר הבית מדווחים על תיגבור עליית היהודים להר הבית בעשרת ימי תשובה שצפוייה להגיע לשיא בערב יום כיפור, בעלייה המונית לקראת היום הקדוש.