"נפלה עטרת ראשנו"

(צילום: באדיבות לשכת הרב הראשי)

בציבור הדתי ובמערכת הפוליטית מבכים את מותו של הראשל"צ, הרב מרדכי אליהו זצ"ל.סיעות הבית היהודי והאיחוד הלאומי פרסמו הודעה משותפת:"אוי לו לעולם שאבד מנהיגו", תנועת ש"ס:"שר וגדול נפל בישראל", מועצת יש"ע:"הרב הוביל את עולם ההתיישבות", ח"כ אורבך:"יום אבל לציונות הדתית", ח"כ אורלב:"מנהיג ומורה דרך הסתלק מאיתנו", אפי איתם:"הרב שימש מגדלור עבור מאות אלפים" .

עמי שרון 07/06/2010

דבר מותו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל גרם לזעזוע במערכת הפוליטית ובחוגים הדתיים ולשל תגובות המעידות על פעילותו של הרב לקירוב לבבות ולהנהגת הציבור הדתי.

סיעות האיחוד הלאומי והבית היהודי פרסמו יחדיו הודעת אבל:"אנו אבלות על הלקח ארון האלקים מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל אוי לו לעולם שאבד מנהיגו ואוי לה לספינה שאבד קברניטה ירושלים של מעלה איבדה כלי חמדתה "ובלע המוות לנצח ומחה ד' אלקים דמעה מעל כל פנים".

- פרסומת -

תנועת ש"ס פרסמה הודעת אבל תחת הכותרת :"שר וגדול נפל בישראל":"מועצת חכמי התורה, תנועת ש"ס, רבניה, ונציגי הציבור בכל ערי הארץ, אבלים וכואבים על פטירתו של הגאון הגדול פה מפיק מרגליות מזכה הרבים אשר העמיד תלמידים הרבה, הרב מרדכי אליהו זצ"ל הראשון לציון והרב הראשי לישראל ויהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'."

ח"כ אורי אורבך:"תורת ישראל ואהבת ישראל התחרו ביניהם בדמותו הגדולה של הרב מרדכי אליהו, זהו יום אבל לציונות הדתית ולכל מי שאהבת התורה בלבבו".

ח"כ זבולון אורלב, יו"ר סיעת הבית היהודי:"הסתלקותו של הגאון הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו היא אבידה ענקית. הרב אליהו היה 'משיירי כנסת הגדולה' של דורנו, גאון עצום בתורה, מנהיג ומורה דרך, שמעולם לא חדל להיות 'הראשון לציון'. הוא חיבר בין ציבורים שונים והיה נערץ על דתיים, חילונים וחרדים בני כל העדות. הציבור כולו בוכה על אובדנו של מנהיג ומורה דרך".

מועצת יש"ע מבכה מרה את פטירתו של רבה של ארץ ישראל הגאון המקובל הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל שהלך אחר-הצהריים לעולמו ואשר הוביל את עולם התורה, את הציונות הדתית, ואת מפעל ההתיישבות ביש"ע. הדרכותיו והליכותיו, עוז רוחו ואהבת ישראל וארץ ישראל שלו הנהיגו דורות שלמים של אוהבי ארץ ישראל במאבקם על ביסוס ההתיישבות וחיזוקה, בגבורה ובהוספת אור כנגד הרוחות המנשבות שניסו להרים יד על חלקי ארצנו האהובה. אבד לנו מורה הדרך שהצליח לאחד את המחנה ולהוביל אותו מול אתגרי התקופה.

ועדי המתיישבים של שומרון ובנימין פרסמו הודעה משותפת:'אבלים מרה על הסתלקותו של מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב היה עמוד האש שהלך לפני מחנה המתיישבים ביהודה ושומרון, עודד אותם בשעותיהם הקשות ופעל לעזרתם".

יו"ר "הבית היהודי", השר דניאל הרשקוביץ, ביכה את לכתו של הרב מרדכי אליהו ואמר כי "זו אבידה גדולה לעם היהודי. הסתלק מעמנו אחד ממנהיגיה הרוחניים הבולטים של הציונות הדתית, תלמיד חכם בנסתר ובנגלה, איש חסד ופוסק אמיץ".

ראש העיר ירושלים, ניר ברקת: "אני משתתף באבל הכבד של עם ישראל בכלל וירושלים בפרט על פטירתו של מנהיג תורני גדול, אב ורב לרבבות אשר זכיתי ליהנות מקרבתו וללמוד מחכמתו. הרב מרדכי אליהו אשר חרט על דגלו את אהבת ישראל וקירוב הלבבות, ואשר תמיד מצא את הטוב והיפה שבאדם, ייחרט בלבבות כולנו ודרכו תהיה נר לרגלינו. אני שולח תנחומים לרבנית, לבניו הרבנים, לבני המשפחה ולתלמידיו הרבים".

תא"ל במיל והשר לשעבר אפי איתם על פטירתו של הרב מרדכי אליהו:"הרב אליהו שילב יכולת נדירה של גאונות ובקיאות הלכתית עם היכולת לקרב כל אדם בפשטות ובאהבה.הרב היווה מגדלור עבור מאות אלפים במשך שנים רבות.הרב תמך,עודד וחיזק אותי במהלך כל תקופת שירותי הצבאי גם ברגעים קשים של אובדן לוחמים ופקודים,בהמשך הרב ליווה והנחה אותי ברגעים המכריעים של פעילותי הציבורית בממשלה ובכנסת.אבד לעם ישראל מנהיג דגול".