סוכות אצל הרב בצרי

(צילום: ציון סאו)

ציון סאו בתצלומים מרתקים של המקובל הרב דוד בצרי שליט"א בנטילת לולב בסוכה הושענות וחביטת ערבות.

ליאת עפרי 24/10/2011

(צילום: ציון סאו)

- פרסומת -