"עלייה משמעותית בזיקה של הישראלים לדת"

איילה קיסר שוגרמן.מחקר מדעי (צילום: אליעזר שפר)

אליעזר שפר השתתף בכינוס בבית אביחי בו פורסם דו"ח גוטמן המסכם את היחס של הישראלים לדת גילחה עלייה משמעותית ביחס של הציבור בישראל לדת ושמע את עירית לינור והסופר אסף ענברי מתקשים להשלים עם הממצאים של הסקר המדעי.

אליעזר שפר 30/01/2012

מאות האנשים שהתכנסו השבוע בבית אביחי בירושלים כדי לשמוע את הדו"ח המסכם של ממצאי סקר 1999 של מרכז גוטמן מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקשיבו בעניין לדבריה המלומדים והמנומקים של הגב' איילה קיסר שוגרמן כותבת הדו"ח שניתחה את הממצאים:

  • 80% מהיהודים בישראל מאמינים שיש אלוקים וכי יש גמול למעשים טובים.
  • 77% מאמינים שיש כוח עליון המכוון את העולם.
  • 69% מאמינים שהתורה והמצוות הן ציווי אלוקי.

הסקר של שנת 2009 לעומת שני הסקרים הקודמים (שנערכו בשנים 1991 ובשנת 1999) מראה על עלייה משמעותית מובהקת בזיקה הגוברת והולכת של הישראלים לדת ובמספרם של אלה שהגדירו עת עצמם כמסורתיים, דתיים וחרדים המגיע ל-54% ואלה המגדירים עצמם כחילונים לא אנטי-דתיים עומד על 43%. רק 3 אחוזים מגדירים עצמם כחילונים אנטי-דתיים.

- פרסומת -

בפרק על יחסי ישראל והתפוצות 68% מהמרואיינים סבורים שליהודים בתפוצות וליהודים בישראל גורל משותף ומהם (81%) חושבים: שבלי הדת היהודית העם היהודי לא היה מוסיף להתקיים עד ימינו אלה.

ואילו המשתתפים בפאנל, הרב עו"ד גלעד קריב – מנכ"ל התנועה הרפורמית, הסופרת והעיתונאית עירית לינור והסופר אסף ענברי התקשו כנראה להשלים עם הממצאים של הסקר המדעי המצביעים בבירור על עלייה משמעותית באמונה האלוקית ובהגדרות הזהות הדתית של המרואיינים את עצמם. ולכן העדיפו להעיר הערות בלתי רלבנטיות לסקר עצמו, ואחד מהם אף הציע לחוקרים שאלות שעליהם לכלול, לדעתו, בסקרים הבאים וניצל את הבימה כדי לשווק את עצמו ואת האידיאולוגיה שלו.

לינור.מתקשה להשלים עם התוצאות (צילום: אליעזר שפר)