פיצויי פיטורים – לא רק למפוטר

האם עובד או עובדת שהתפטרו מיוזמתם זכאים לפיצויי פיטורים ממקום העבודה? עו"ד חן שטיין מסביר מה אומר החוק על הזכות לקבל פיצויים.

עו"ד חן שטיין 12/12/2007

החוק היבש קובע כי אדם אשר עוזב את מקום עבודתו מיוזמתו אינו זכאי לקבל פיצויי פיטורים. יחד עם זאת, קיימות מספר סיטואציות בהן עובד מתפטר מיוזמתו ולמרות זאת קמה לו הזכות לקבלת פיצויי פיטורים.

מדובר במספר סיטואציות המעוגנות בחוק, אשר כדי להיכנס לגידרן נדרשת מחשבה יצירתית מחד ועמידה בכללי פרוצדורה נוקשים מאידך, ולמעשה מדובר בהליך הדורש ידע, ניסיון וליווי משפטי, שכן במרבית המקרים על אף זכאות העובד, המעביד אינו ממהר להעניק לעובד אשר הפסיק את עבודתו מיוזמתו את פיצויי פיטוריו, אלא בהתערבות עו"ד.

להלן פירוט הסיטואציות הנפוצות:

- פרסומת -

1. התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה – בסעיף 11א לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי אם עובד התפטר בעקבות הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או עקב נסיבות הנעוצות ביחסי העבודה שבגינן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים. דוגמאות למקרים בהם קבע בית המשפט כי התקיימה הרעה מוחשית בנאי העבודה: שינוי מקום העבודה או שינוי תפקיד העובד, עיכוב בתשלום שכר או הפחתה בשכר, קיפוח במתן תנאים סוציאליים וכו'.

2. התפטרות כתוצאה ממצב בריאותי לקוי – בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי עובד אשר נאלץ להתפטר כתוצאה ממצב רפואי לקוי שלו או של בן משפחתו ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים. על מנת להוכיח את זכאותו העובד צריך להראות תחושה של מצב בריאותי לקוי וכן לתמוך זאת בממצאים רפואיים מתאימים. בן משפחה לעניין סעיף זה הינו ילד, בן זוג, סב, הורה, סב, הורה של בן זוג המתגורר עם העובד.

3. התפטרות לאחר לידה ולצורך טיפול בילד – בסעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי עובדת אשר התפטרה לצורך טיפול בתינוקה במהלך תקופה של 9 חודשים לאחר לידתה ניתן יהיה לראות את התפטרותה כפיטורים לעניין זכאותה לקבלת פיצויי פיטורים. חשוב לציין – סעיף זה יכול לחול גם על אב אשר מעוניין להתפטר מעבודתו לצורך טיפול בילדו בהתקיים אחד מהתנאים הבאים א. התינוק מצוי בטיפולו או חזקתו של העובד מחמת מחלה ו/או נכות של בת הזוג. ב. בת זוגו עבדה ברציפות במשך 6 חודשים רצופים טרם יום התפטרות העובד. ג. בת הזוג עבדה כעצמאית במשך תקופה של 12 חודשים רצופים לפני מועד הלידה, ולא הפסיקה את עבודתה לצורך טיפול בתינוק.

4. התפטרות מחמת גיל – בסעיף 11ה לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי עובד אשר הגיע לגיל פרישה החוקי שלו (כפי שנקבע חוק גיל הפרישה) וביקש להתפטר מעבודתו, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים.

5. התפטרות עקב העתקת מקום מגורים – בסעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי במקרים הבאים ניתן יהיה לראות את התפטרותו של עובד כפיטורים לעניין זכאות לקבלת פיצויי פיטורים: העתקת מקום מגורים עקב גירושין או העתקת מקום מגורים למקום מגוריו של בן הזוג לצורך נישואין.

העתקת מקום מגורים ליישוב חקלאי או ליישוב באזור פיתוח כפי שנקבע בסעיף 12ב לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים).

העתקת מגורים מסיבות אחרות מוצדקות, כגון: העתקת מגורים להתנחלות או היאחזות, העתקת מקום מגורים עקב שינוי מקום עבודתו של בן הזוג המשרת בצבא בתנאי שהמדובר ביישוב המרוחק כ- 40 ק"מ לפחות ממקום המגורים הנוכחי, ועוד.

6. התפטרות עקב גיוס למשטרה או לצבא – בחוק נקבע כי במקרים בהם עובד מבקש לעזוב את מקום עבודתו לצורך גיוס לשירות צבאי או משטרתי, ניתן יהיה לראות את התפטרותו כפיטורים לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים.

7. אי חידוש חוזה העסקה – בסעיף 9 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי במקרה בו עובד הועסק על ידי מעביד באמצעות חוזה לתקופה קצובה והחוזה הגיע לסיומו ניתן לראות את עזיבת העובד כפיטורים לעניין זכאותו לפיצויי פיטורים, אלא אם המעביד הציע לו בכתב לחדש את חוזה ההעסקה 3 חודשים טרם תום תקופת העסקה.

8. פטירה של מעביד – בסעיף 4 לחוק פיצויי פיטורים נקבע עובד אשר סיים את עבודתו כתוצאה ממותו של מעבידו או מפשיטת רגל של מעבידו, ניתן לראות את עזיבתו כמזכה בקבלת פיצויי פיטורים.

9. פטירה של עובד – בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים נקבע כי עם מותו של עובד פיצויי פיטוריו מועברים לשאיריו.

הערה: אין במאמר זה להוות ייעוץ משפטי, וכן אין המאמר חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות. מומלץ ביותר לפנות לעו"ד לייעוץ משפטי מלא.

כותב המאמר, עו"ד חן שטיין, הינו בעל משרד המעניק יעוץ משפטי ומתמחה בדיני עבודה ובתחומי משפט משיקים נוספים.

אתר האינטרנט של עו"ד שטיין.

פורום תביעות כספיות והוצאה לפועל בניהול עו"ד שטיין.

לפרטים נוספים ולפניות לעו"ד שטיין:

טלפון סלולרי: 054-3050957

טלפון במשרד: 03-6245588