שמירת שבת כהלכתה: חוק משאבות המים עבר לקריאה ראשונה

צילום: CANVA

חוק משאבות המים עבר לקריאה ראשונה – מכון צומת: "שמחים להיות שותפים לקידום החוק, יש לאפשר לשומרי המצוות לשמור שבת כהלכתה מבלי לפגוע בשאר הדיירים"

ועדת הפנים של הכנסת אישרה היום (ג') לקריאה ראשונה את הצעת החוק ולפיה בעל דירה בבניין מגורים יהיה רשאי, ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין על חשבונו מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של משאבת מים ללא חילול שבת באמצעות פיקוד שבת מיוחד. הצעת החוק מפרטת את התנאים להתקנת המנגנון כגון מסירת הודעה מוקדמת לא יאוחר מ-30 ימים לפני מועד ביצוע התקנת המנגנון לנציגות הבית המשותף ולכל בעלי הדירות, וכן מתן התחייבות מצד המתקין להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון.

צילום: CANVA

במכון צומת להלכה וטכנולוגיה שהובילו להעלאת המודעות לבעיה ואף פיתחו פיקוד שבת למשאבות בירכו על ההחלטה: "שמחים להיות שותפים לקידום החוק החשוב. בבנייה המודרנית כיום פתיחת ברז מים עלולה להוביל לחילול שבת מכיוון שבפתיחת הברז מופעלת משאבה חשמלית. כדי למנוע את חילול השבת פיתחנו פיקוד שבת למשאבה הפותר את הבעיה. אנחנו שמחים שלאחר דיונים רבים החוק החשוב מתקדם ויאפשר לכל דייר שרוצה בכך להתקין על חשבונו את פיקוד השבת. כמו בחוק מעליות השבת וחוק מדי המים, יש לאפשר לשומרי התורה והמצוות לשמור שבת כהלכתה, מבלי לפגוע בשכנים ובדיירים האחרים".

בדיוני הוועדה השתתף בין היתר מהנדס מכון צומת דניאל שנשינסקי שציין: "אני שמח שהנציגים השונים בוועדה הבינו את הצורך בהתקנת הפיקוד והבינו גם שפיקוד השבת של המשאבה לא פוגם בשכנים ובשאר דיירי הבניין שלא מעוניינים בפיקוד השבת".