תעריף קבורה חדש יעודד קבורה בקומות

את התעריף אישרה וועדת העבודה והרווחה. עיקר השינויים: התעריף משתנה לפי היקף הפעילות של גופי הקבורה, תעריף קבורת ילדים הושווה לקבורת מבוגרים, ולתשלום-הבסיס התווספו תוספות חדשות בגין ביסוס, תחזוקת מבני-קבורה, קבורת רבים וקבורות מכפלה בפריפריה

קבורה בקומות. צילום: דתילי

ועדת העבודה והרווחה אישרה היום (ראשון) בתיקון לתקנות הביטוח הלאומי לדמי קבורה. מדובר בתקנות המשנות את שיטת חישוב תעריפי דמי הקבורה, המתבססות על בדיקה כלכלית שנערכה בביטוח הלאומי בשנים האחרונות – באופן שתעודד קבורה רוויה (=בקומות). ממלא-מקום יו"ר הוועדה, מופיד מרעי (כחול לבן) קרא להכליל את תכנון בתי הקברות לתמ"א 38 הארצי. הוא קרא להקפיד לפרסם את המידע על התקנות החדשות לכלל הציבור.

לדברי יעקב מרגי (ש"ס) לשעבר שר הדתות, בעבר המדינה לא השקיעה בנושא, אך הוא תומך בכך בכל לבו. הוא קרא לרשות מקרקעי ישראל לייעד קרקעות שלעולם לא יוקצו לבנייה – לקבורת שדה למעוניינים בכך. אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת) תהה על הליך התשלום לקבורה בחברה הערבית, ובירך על התקנות המגדילות את דמי הקבורה למשפחות עצמן.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי ובעבר מנכ"ל משרד הדתות, סיפר על פעילות-מטה, תכנון ותשתיות בעבר שנערכה בנושא, אך נעצרה בגלל עתירה לבג"ץ. "זה אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה שינצלו את יכולות הקרקע עד תום – עד 10 אנשים לחלקה אחת".

בית עלמין ירקון
בית עלמין ירקון. צילום: דתילי

רמי נבון, לשעבר מנהל מרטנס הופמן יועצים לניהול, סיפר על דו"ח בנושא שהכין לפני כשנה, ועל החובה בקבורה רוויה, בגלל מחסור הולך וגדל בקרקע. הדו"ח החדש מתייחס להיקף הפעילות של גוף הקבורה – ולא לגודל רשות המקומית בה הוא מתבצע.

- פרסומת -

אלי ברכה, נציג מרכז השלטון האזורי, הדגיש כי במועצות האזוריות – הישובים עצמם (הקטנים בפעילות הקבורה שלהם), הם שמבצעים את הקבורה – ולא חברת-קדישא. התקורה של עלות יצירת מקום קבורה – גבוהה מהתקורה של יצירת מקום כזה בחברות הגדולות. מנגד, יעקב בכר, יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים, הכחיש הערכה זו, אך קרא לצמצום פערי התעריף – והסכים למתווה התקנות החדש.

עו"ד רון רוגין, נציג כ-200 גופי קבורה בשלטון האזורי, טען כי נוסח התקנות המוצע הוא הטוב ביותר – ומקטין מאד את אי-השוויון בין גופי הקבורה הגדולים והקטנים.

קבורה בקומות ירקון
צילום: דתילי

לפי לירן קוסמן, כלכלן ממרכז המידע והמחקר של הכנסת, הביטוח לאומי מציע תעריפים מעודכנים של דמי קבורה, המבוססים על בדיקה כלכלית ובה נבחנו העלויות של 19 גופי קבורה שנבחרו כמדגם מייצג, ובהן גופי קבורה בעלי מאפיינים שונים לרבות גופים גדולים וקטנים, חברות קדישא, מועצות דתיות, קיבוצים וגופי קבורה לא-יהודיים.

התעריפים המוצעים דומים לתעריפים הקיימים: תעריף בסיסי, ותוספות במקרים מסוימים. התעריפים המוצעים כוללים את כל התוספות שקיימות כיום וגם כמה תוספות חדשות: תוספת ביסוס – תשולם בגין מבני קבורה ומיועדת לממן את עלויות ביסוס יסודות המבנה, תוספת תחזוקה – תשולם בגין מבני קבורה ומיועדת לממן את עלויות התחזוקה שלהם, שהיא גבוהה יותר מעלות התחזוקה של קבורת שדה. בנוסף, תוספת קבורת רבים – תוספת בגין קבורה של שלושה נפטרים או יותר בחלקת קבר אחת, ותוספת לקבורת מכפלה בישובים פריפריאליים – תוספת בגין קברי מכפלה (שני קברים בהם שני נפטרים) ביישובים הממוקמים בפריפריה.