בגלל המלחמה: פסק ההלכה בדבר סכום 'זכר למחצית השקל' – ידחה

חיסכון ופיננסים
צילום: אביחי טבק

הרבנים פוסקים מידי שנה ושנה בערב פורים כמה הוא ערך מחצית השקל לפי שער הדולר ולפי מחיר הכסף הטהור בעולם

שינויים צפויים במועד קביעת הסכום שצריך בשנה זו לתת זכר למחצית השקל, וזאת למנהג הספרדים.

מנהגים שונים קיימים בדבר הסכום שנהוג לתרום "זכר למחצית השקל": יש הנותנים חצי מיחידת המטבע הבסיסית שבאותה מדינה (חצי ש"ח, חצי דולר וכו')

יש הנותנים את השווי המוערך של מחצית השקל המוזכרת בתורה.

חיסכון ופיננסים
צילום: אביחי טבק
- פרסומת -

כמידי שנה מתעוררת השאלה, מהו ערכו של 'מחצית השקל', הנמדד לפי מחיר כסף טהור ועל פי שער הדולר ובהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום, כידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור.

מידי שנה ושנה עורכים חישוב אונקיית הכסף מול שווי הדולר ופוסק לפי זה כמה יש לתת עבור מחצית השקל שבדרך כלל הסכום נע סביס 20 שקלים חדשים.

בתקופה זו מידי שנה דנים הרבנים בסוגיה זו, אלא שהשנה קשה מאוד לדעת מראש כמה יהיה השווי של שער הדולר ואת שווי הכסף הטהור בגלל המלחמה שפרצה בין רוסיה ואוקראינה ולכן ככל הנראה פסק ההלכה השנתי בנושא יפורסם רק סמוך לשבת זכור.