850 אלף איש השתתפו במסע הלווית מרן רבן של כל ישראל זצוק"ל

רחוב רבי עקיבא בבני ברק (צילום: דרור אבי (CC1.2))

למעלה מ-850 אלף איש השתתפו במסע ההלוויה של מרן שר התורה הגאון הקדוש הגר"ח קניבסקי זצוק"ל.

בשעות הבוקר נשמעה הוראת הרבנים על ביטול מלאכה כללי בזמן ההלווייה של מרן שר התורה זצוק"ל: לא רק בבני ברק – בכל הריכוזים החרדיים הופעלו צופרי השבת עם הכרזת "ביטול מלאכה עד לאחר אשכבתיה דרבי".

על פי הערכות הפיקוד בבני ברק, שעה לפני פתיחת מסע ההלוויה היו כבר ברחובות בני ברק כ- 750 אלף איש. אלפים נוספים עדיין המשיכו ועשו את דרכם.

מסע ההלוויה נפתח בפרקי תהילים וסליחות על ידי הגאון רבי משה בויאר והרב משה סמוטני.
לאחר מכן נשאו דברים מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין

רחוב רבי עקיבא בבני ברק (צילום: דרור אבי (CC1.2))
- פרסומת -

ומרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין זצ"ל גיסו של מרן זצוק"ל שסיפר בהספדו: "ר' חיים חיבר את הספר קרני חגבים, הוא לא ידע את צורת החגב עד שהופיע חגב בחלון ביתו כדי שיראה הכל לצורך לימודו, חמי מרן הרב אלישיב אמר לי שזה דבר שרק הראשונים זכו לו".

בשיאו של מסע ההלוויה הכריז רבי משה סמוטני שליט"א בשם מתפללי בית המדרש לדרמן, על הכתרתו של בן מרן זצוק"ל, הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א למרא דאתרא של בית מדרשו "לדרמן".

מרן זצוק"ל נטמן בבית החיים שומרי שבת לצד הרבנית בת שבע אסתר ע"ה.