"אמונה עתרה לבג"ץ נגד מינוי הדיינים

מינקה דבריה נפלו על אזניים ערלות (צילום: באדיבות תנועת אמונה)

"אמונה" עתרה לבג"צ נגד מינוי הדיינים החדשים לבתי הדין הרבניים. גם ארגון רבני 'צהר' עותר היום לבג"צ בדרישה לבטל מינוי הדיינים.

טולי פיקרש 27/03/2007

המאבק עובר לבית המשפט: תנועת האישה הדתית-לאומית בישראל עתרה הבוקר לבג"צ, בדרישה לפסול את החלטות הוועדה למינוי דיינים, ולהוציא צו ביניים שימנע את אישורם הסופי של 15 הדיינים שנבחרו על ידה לפני שבוע.

יו"ר 'אמונה', ליאורה מינקה, חתומה על תצהיר העתירה בשם התנועה. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד פנחס מעוז. העותרת מדגישה כי יש לה עניין רב בעבודת בתי הדין הרבניים, הרכבם ושיפוטם, במיוחד לנוכח השפעתם על נושא מעמד האישה, שהוא בין תחומי פעילותה המרכזיים של "אמונה".

- פרסומת -

תנועת האישה הדתית – לאומית טוענת כי שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, והוועדה שהוא עומד בראשה לבחירת דיינים, בחרו את המועמדים תוך הפרת חובותיהם ע"פ החוק, בניגוד לאינטרס הציבורי ולחובת הנאמנות לתפקידם, אף שהוזהרו על כך מראש. החלטות הוועדה התקבלו מתוך שיקולים זרים, פסולים ובלתי ענייניים, ועל פי תכתיבים והוראות של אישים רבי השפעה שמחוץ לוועדה.

"אמונה" קובעת כי דרך הבחירה של הדיינים שלא על-פי כישוריהם, אלא על-פי עסקאות וסיכומים מוקדמים, חותרת תחת אושיות השיפוט הרבני ומערערת את עצם קיומם ותפקודם של בתי הדין כמוסדות שיפוטיים הוגנים, אמינים, מקצועיים ונטולי משוא פנים.

הפעם הזאת, מדגישה "אמונה", כל הנסיבות וההליכים עד לכינוס הוועדה, וכן דרך החיפזון והבהילות, מעידים כי הוגדשה הסאה, ובית המשפט הגבוה לצדק, כמפלטם האחרון של כל מי שהשיפוט בישראל יקר לו, נקרא להתערב ולהפעיל את סמכותו, כדי למנוע תוצאה בלתי הפיכה, שתהיה בכייה לדורות.

יו"ר "אמונה", ליאורה מינקה, מונה פגמים חמורים בהליכי הכינוס וההחלטות של הוועדה. יחד עם זאת, היא גם מפרטת כמה מן ההסכמים והקשרים שנטוו מראש בין חברי הוועדה, וכן גם את קשרי המשפחה של חלק מן ה"נבחרים", שכמה מהם גם לא עמדו בתנאים הנדרשים, לא שרתו בצה"ל, אינם בעלי השכלה כללית ומשפטית, ואינם מעורים בחיי כלל החברה הישראלית.

המינויים הללו, היא טוענת, מערערים את אמון הנשים, והציבור כולו, בבתי הדין הרבניים. "יש לי יסוד סביר להניח ולחשוש שאישים ו/או גורמים פוליטיים מנסים לגרור אותך, דווקא בהיותך עדיין טירון פוליטי, אל תוך מלכודת דבש" היא כתבה אל השר, לפני כינוס הוועדה. ואולם דבריה אלה נפלו על אוזניים ערלות, ככל הנראה בשל אותה עדות ממקור ראשון של מפלגת ש"ס – הן באתר הבית שלה, והן בביטאונה הרשמי – על כך ש"שר המשפטים החדש מתחייב לכבד את כל הסיכומים עם ש"ס בוועדה למינוי דיינים" וכי התחייב על כך גם בפני ראש הממשלה, טרם מינויו לתפקיד.

בתוך כך, גם ארגון רבני 'צהר' עומד לעתור היום לבג"צ נגד שר המשפטים בדרישה לבטל את מינוי הדיינים. הארגון מבקש לבטל את החלטת הועדה למינוי דיינים בנימוק שהיא "מנוגדת לערכיה היהודיים של מדינת ישראל ומהווה פגיעה קשה באמון הציבור במערכת בתי הדין הרבניים". לטענת הארגון, "החלטת הוועדה נגועה בפגמים חמורים ומהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד".

ארגון רבני 'צהר' דורש לאסור על נקיטת כל מעשה ש"יביא לקידום מינוי הדיינים". כמו כן מבקשים העותרים כי בג"צ יורה על פרסום הפרוטוקולים מישיבת הוועדה, שמינתה בשבוע שעבר למעלה מעשירית מכלל הדיינים בישראל.