ארגון בתי הכנסת למל"ל: פרסמו בהקדם מתווה חזרה לבתי הכנסת

0
104

ארגון בתי הכנסת פנה למועצה לבטחון לאומי ולעומד בראשה מאיר בן שבת בקריאה לפרסם מתווה לחזרה זהירה לבתי הכנסת תוך הצגת מתווה כללי לדיון לפתיחתם בהקדם.

אביחי טבק 15/05/2020

בפניה שניסחו בארגון בתי הכנסת העולמי מבקשים בארגון למסד הנחיות ברורות גם לחזרה לשגרה הדרגתית בתחום שירותי הדת. "בימים אלה המשק הישראלי חוזר אט אט לשגרה תחת מגבלות שונות כשאף מערכת החינוך ובתי העסק רבים החלו לפעול. בנוסף, פורסמו מתווים נוספים לפתיחת ענפים במשק בשבועות הקרובים," אמרו בארגון.

"לצערנו, טרם פורסמו הנחיות ומתווה מסודר לפתיחתם של בתי הכנסת בארץ. בישראל פועלים כ-18,000 בתי כנסת שבשעריהם נכנסים כמיליון וחצי מתפללים בימי חול, בשבתות ובחגים. בית הכנסת היווה לאורך השנים מקום לחיבור וקשר עמוק של כל יהודי ויהודי עם הקב"ה וכיום אלו עומדים שוממים בארצנו כבר כחודשיים. יהודים רבים רואים בבית הכנסת כביתם הראשון והניתוק המתמשך מבתי הכנסת מהווה עבורם סבל נפשי עמוק ופגיעה אנושה בעלת השלכות רבות".

בהודעת הארגון לא מתעלמים מהעובדה שבתי כנסת וקהילות דתיות וחרדיות היוו מוקדי התפרצות בתחילת הגל הראשון, אך מדגישים את הפנמת המצב והמחויבות הגבוהה לשמיראה על הנהלים וההנחיות, לכשינתנו: "אכן, בתחילת הדרך בתי הכנסת היוו מוקד מרכזי של הדבקה ברחבי הארץ, אך דווקא כעת היא הנותנת. הציבור הדתי והחרדי הבין את הסכנות הכרוכות בהדבקות ושומר על הכללים באופן מלא ולדעתנו ניתן יהיה לייצר מתווה ישים שיוכל לאפשר את פתיחת בתי הכנסת בזהירות ותוך הקפדה על כללים והנחיות של גורמי המקצוע".

"אנו מבקשים בהקדם האפשרי לפתוח עמנו בשיח משותף על מנת לייצר מתווה מסודר שיפורסם לכלל גבאי בתי הכנסת לפתיחה זהירה בכל הארץ בימים הקרובים. אנו מצרפים מספר הצעות אפשריות לדיון מעשי שיאפשר זאת.

1. בכל בית כנסת ימונה "אחראי קורונה" שיהיה ממונה על שמירת על הנהלים שיפורסמו. אחראי הקורונה יחתים את וועד/הנהלת בית הכנסת על טופס עם פרטי בית הכנסת והתחייבותם לעמידה בתנאים שיפורסמו. הטפסים ירוכזו בארגון העולמי של בתי הכנסת.

2. יש לפרסם הוראות מפורטות באשר למספר המתפלל, שמירת המרחק בין מתפלל למתפלל והנחיות לשליח הציבור ולקריאת התורה באופן שישמור על ההרחקה הנדרשת.

3. יוצבו עמדות לחיטוי ידיים, מסכות פנים לטובת מי ששכח, ותהיה הקפדה יתירה על ניקוי השירותים.

4. כניסה לבית הכנסת תתאפשר רק לאחר מדידת חום ורישום פרטי המתפללים הנכנסים לתפילה.

5. בשבתות יתבצע רישום לפני השבת ותתאפשר מדידת חום באמצעים מותרים בשבת.

6. יש לפרסם הוראות מפורטות כיצד ניתן לקיים שיעורי תורה למספר מוגבל של משתתפים בבית הכנסת.

הכללים הללו הינם כאמור בסיס לדיון וחשיבה משותפת יחד עם גורמי המקצוע על מנת שאלו יאפשרו בסופו של תהליך פתיחתם הבטוחה והזהירה של בתי הכנסת."

יו"ר הארגון העולמי של בתי הכנסת בארץ ובעולם דוד בן נאה: "לא ייתכן שהמשק כולו חוזר לשגרה ובית הכנסת, המקום החשוב ביותר בחייו של כל יהודי, נשאר סגור כבר כחודשיים. המועצה לביטחון לאומי חייבת לפעול באופן מיידי בשיתוף עימנו לפרסום מתווה זהיר ומסודר לפתיחתם של בתי הכנסת מוקדם ככל האפשר. כמיליון וחצי מתפללים חשים את הריחוק והניתוק ממקום הקודש ומייחלים לרגע בו יוכלו שוב להיכנס בשערי בתי התפילה בהם הם מתפללים לאורך שנים."

 

שיתוף

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן