בג"צ איחד את הדיון בעתירות שהוגשו נגד מינוי הדיינים החדשים

0
39
מינקה. דרך הבחירה חותרת תחת אושיות השיפוט הרבני (צילום: באדיבות תנועת אמונה)

בג"צ בראשות השופטת אסתר חיות החליט לאחד את הדיון בשלוש העתירות שהוגשו נגד הוועדה למינוי דיינים.

טולי פיקרש 12/04/2007

בג"צ בראשות השופטת אסתר חיות החליט לאחד את הדיון בשלוש העתירות שהוגשו נגד הוועדה למינוי דיינים, בדרישה לפסול את את אישורם של 15 דיינים חדשים לבתי הדין הרבניים שנבחרו על ידה לפני כחודש. את העתירות הגישו תנועת 'אמונה', עמותת רבני 'צהר' ולשכת עורכי הדין.

בנוסף, הורה בג"צ למשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים עד ליום שני הקרוב (16.4.07).

העותרים ביקשו, כאמור, מבג"צ הוצאת צווי ביניים, המשהים את תוקפה של החלטת הועדה על מינוי הדיינים, וכן אוסרים על הועדה לפרסם המלצותיה ועל שר המשפטים להביא בפני ממלאת מקום נשיא המדינה את הצעת הועדה על פי ההחלטה – עד להכרעת בג"צ בעתירה.

לשכת עורכי הדין כמו גם תנועת 'אמונה' ועמותת רבני צהר סבורים כי ההחלטה למנות את הדיינים החדשים התקבלה בהליך פגום ושרירותי ותוך חריגה מסמכות. לטענת לשכת עורכי הדין "בישראל, שנת 2007, מתמנים דיינים למערכת השיפוטית על בסיס רשימות מוסכמות, שהוכנו מבעוד מועד, על-פי תכתיבים חיצוניים של 'ברי סמכא' תורניים, שחברי הרוב בוועדה סרים למרותם; מבלי שכל חברי הוועדה (ובראשם שר המשפטים החדש, שזה עתה נבחר) מכירים את המועמדים השונים (כ-53 במספר), כולם או חלקם, מבלי שהועמד לרשות חברי הוועדה מלוא החומר הנוגע לכל מועמד (לרבות המלצות וועדות המשנה לגבי כל אחד המועמדים, כמתחייב מהוראות הכללים הרלוונטיים); מבלי שהתקיים כלל דיון ענייני בוועדה לגבי המועמדים השונים וכישוריהם, זאת בניגוד מוחלט להוראות הדין החלות על הועדה, וכן מבלי שניתנה העדיפות המתחייבת על פי דין למועמדים המעורים בחיי החברה הישראלית. בעתירתה, הבהירה לשכת עורכי הדין כי אינה מתנגדת לבחירתם של מועמדים חרדים, ונציגיה אף תמכו בבחירתם של מועמדים חרדים שמצאו אותם ראויים ומתאימים לכהן בתפקיד, על בסיס כישוריהם. יחד עם זאת, לדעת הלשכה, "יש מקום ליתן ייצוג הולם למגזרים שונים ולדעות שונות בקרב הדיינים הנבחרים, על מנת להבטיח ייצוג הולם למגוון הדעות והשקפות העולם השונות, במיוחד נוכח אופיו המיוחד של בית הדין הרבני, הרגישות הרבה של הסוגיות המתבררות בין כתליו, והיות סמכותו מתפרשת על כלל הציבור היהודי, לרבות הציבור החילוני".

בעתירה, נטען כי בין כתליו של בית הדין הרבני מתבררות סוגיות אשר כל אחת מהן תופסת מקום מרכזי בחיי היום יום של הציבור, נוגעת לאופי חייו של האדם, לאיכות חייו ולאורח חיי משפחתו. כמו כן, מדובר בבחירתם של לא פחות מ-15 דיינים חדשים, מתוך כ-100 דיינים הסה"כ, כלומר בכ – 15% מכלל הדיינים המכהנים, ו"לכן ברור שההחלטה נשוא העתירה תעצב במידה רבה את דמותם של בתי הדין הרבניים לשנים הבאות, ומכאן גוברת החשיבות שתהא זה החלטה שתתקבל בגדרו של הליך תקין וראוי".

תנועת 'אמונה' טענה בעתירתה לבג"צ כי שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, והוועדה שהוא עומד בראשה לבחירת דיינים, "בחרו את המועמדים תוך הפרת חובותיהם על פי החוק, בניגוד לאינטרס הציבורי ולחובת הנאמנות לתפקידם, אף שהוזהרו על כך מראש. החלטות הוועדה התקבלו מתוך שיקולים זרים, פסולים ובלתי ענייניים, ועל פי תכתיבים והוראות של אישים רבי השפעה שמחוץ לוועדה".

'אמונה' טענה עוד כי "דרך הבחירה של הדיינים שלא על-פי כישוריהם, אלא על-פי עסקאות וסיכומים מוקדמים, חותרת תחת אושיות השיפוט הרבני ומערערת את עצם קיומם ותפקודם של בתי הדין כמוסדות שיפוטיים הוגנים, אמינים, מקצועיים ונטולי משוא פנים. הפעם הזאת, כל הנסיבות וההליכים עד לכינוס הוועדה, וכן דרך החיפזון והבהילות, מעידים כי הוגדשה הסאה, ובית המשפט הגבוה לצדק, כמפלטם האחרון של כל מי שהשיפוט בישראל יקר לו, נקרא להתערב ולהפעיל את סמכותו, כדי למנוע תוצאה בלתי הפיכה, שתהיה בכייה לדורות".

שיתוף

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן