בתי אבות בחו"ל ובישראל – יש מה להשוות אבל אין ספק מי מנצח בהשוואה…

צילום: unsplash

יצא לי לשוחח עם חברים מחול, אחדים מהם חבריי לספסל הלימודים, אשר בחרו לחיות בחוץ לארץ. שלושה מהם סיפרו לי "חוויות" משהייה ממושכת של אחד מהורי הבעל או האישה, ילידי אותה ארץ, ולא האמנתי למשמע אוזניי. המכנה המשותף לכולם, אף שמדובר בארצות שונות, הוא הבעת הצער של החברים על כך שהם לא יכולים לאפשר לאנשים אלה להיות מטופלים בישראל.

יכול להיות שההבדל היסודי אינו בתנאים הפיזיים ואף לא במקצועיות של כוח האדם המטפל אלא בגישה הבסיסית כלפי המטופל. מהיכרותי לפחות שני בתי אבות באזור הצפון, אני יודע, ממקור ראשון, מעדות ראייה ושמיעה, שכאן מקפידים על כבוד האדם גם ודווקא בעיקר במצב, שבו הופכת השמירה הזאת לאתגר תובעני. זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים, טכניים, שבהם מתגלים הרצון הטוב, המאמץ ויותר מכל- החמלה האנושית הבסיסית.

הגיל השלישי – אמריקה זה שם ו… כאן

כמו ברבות מהמדינות המערביות המתוקנות, גם בישראל יש בשנים האחרונות דגש על היצע עשיר ומגוון של בתי אבות. בשורה התחתונה מדובר גם ואולי בעיקר בעסק כלכלי. ככל שהמשפחות של הדיירים עשירות יותר, כך עבורן מדובר בעסקה של WIN-WIN. מאחר שבכלכלה המשחק הוא תמיד בין ההיצע לביקוש קיים חשש שייווצר עודף של היצע, וזאת, בין השאר, משום שרבים מקרב בעלי האמצעים רוצם להמשיך להתגורר בביתם ולחיות את חיי השגרה בסביבה מוכרת ונוחה. על מנת להתחרות על משאביהם, נדרשות- ואף נאלצות- החברות הפרטיות המפעילות את בתי האבות להציע טיפולים ושירותים אטרקטיביים, אלא שבאופן פרדוכסלי, הצורך לממן את עלותם גורעת מהתשואות שלהן.

- פרסומת -

חשיבות סוגיית מיקום בית האבות

תהליך הזדקנות האוכלוסייה בכל מקום בעולם טבעי וצפוי, ולכן קל, לכאורה, להיערך למתן פתרונות לצרכים שונים, לרבות בתחום היצע בתי אבות. בהינתן העובדה כי מדובר בשירות חיוני ונדרש, קיימת תחרות עזה בתחום זה. על אף חשיבות איכות השירותים, נגישותם, זמינותם, והיכולת לצרוך אותם, יש חשיבות גדולה- לא אחת מכרעת- לא רק לאיכות בית האבות אלא למיקומו; טבעי שסוגיית מיקום בית האבות תהווה שיקול בשקלול כל המרכיבים הרלוונטיים בהחלטה לבחירת בית האבות הייעודי המתאים ביותר לקשיש.

צילום: unsplash

לקראת כתיבת המאמר עשיתי סקר קצר. שאלתי משפחות, אשר יקירן שוהה בבית אבות האם מיקום בית האבות, כלומר לקרבת מקום מגוריה של המשפחה היה שיקול מרכזי ואולי מכריע בבחירתו. רובן ככולן הודו בכנות וביושר כי זה היה השיקול המרכזי.  הן אמרו לי שלמרות שיש להם ביטחון מלא בצוות שמעניק שירותים בבית האבות וכי יקירן מטופל היטב חשוב להם להיות קרובים, נגישים וזמינים אליו ולכן הקרבה היא מרכיב חשוב ביותר. הם אמרו לי שכל ביקור שלהם נותן לו כוח וגורם לו שמחה. הוא מרגיש כי למרות שהוא שוהה בבית אחר הוא עדיין קשור לקהילה שבתוכה חי שנים רבות.   בישראל קיימת כיום מודעות גבוהה לביקוש לבתי אבות איכותיים, אשר יהווה לא רק מקום מגורים אלא סביבת חיים אטרקטיבית, שתאפשר לקשישים שתפקודם תקין, להמשיך ליהנות מכל מה שהם רגילים לו זה מכבר גם בביתם ובסביבת מגוריהם המוכרת.

פורטל חדשות שאלו מישהו שמתגורר באחת מארצות אירופה על איכות הטיפול באביה של אשתו, השוהה בבית אבות ציבורי במשך שנים רבות. אמו, שוהה בבית אבות בארץ. יש לו בסיס  להשוואה. הוא אמר לי שאביה של אשתו יכול רק לחלום לקבל שירות כמו שמקבלת אמו כאן. טיפה אחת לא מעידה על כל היום ונתון אחד לא משקף בהכרח סטטיסטיקה, ובכל זאת נראה לי שיש לנו בהחלט סיבה לגאווה על המענה לנזקקים לבתי אבות.