הזדמנות ייחודית: ספר התהילים הראשון שנדפס בארץ ישראל מוצע למכירה

ספר תהלים חסידי עם פירוש הזוהר. ספר סגולה שנדפס בקדושה על ידי הרה"ק רבי גרשון מרגליות חתנו של הרה"ק רבי ישכר דוב מזלאטשוב בעל מבשר צדק. תלמידו המובהק של 'הבאר מים חיים', על פי בקשתו המפורשת של בעל ה'קדושת לוי' מברדיטשוב. דפוס ישראל ב"ק. צפת, תקצ"ג

מדובר על ספר התהלים הראשון שנדפס בארץ ישראל. בראש הספר מופיעה הקדמה ארוכה וחשובה מאת המחבר הרה"ק רבי גרשון מרגליות אב"ד סקאליט, שכותב אודות סגולת ספר התהלים שנדפס לראשונה בארץ הקודש המכוונת נגד שער השמים, וכן כותב שמחותנו 'סניגורם של ישראל' הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ביקר בביתו וראה את כתב היד וכדרכו התלהב בקדושה ו"גילה לפניו את צפונות ליבו" בבקשו ממנו שיתן לו במתנה את כתב היד בכדי להדפיסו.

והרה"ק מסקאליט השיב ל'קדושת לוי' כי "נפשי איוותה ויעש להיות אנוכי המטפס ועולה למקום מזבח זה הדפוס כמדובר". גם המדפיס רבי ישראל ב"ק רומז בהקדמתו על סגולת הספר: "הספרים אשר יהיו נדפסים פה בארץ הקודש תובב"א ובפרט ספרי תהלים עם הזוהר אשר יחזיק בביתו ובתרמילו השי"ת יצילם מכל צער ונזק ובהלה… השי"ת יריק לו ברכה עד בלי די".

- פרסומת -

הרה"ק רבי גרשון מרגליות [נפטר ר"ח תמוז תקצ"ח], מנהיג הישוב החסידי בצפת היה מגדולי תלמידיו של האדמו"ר רבי חיים מצ'רנוביץ' בעל ה'באר מים חיים' ומחותנו ושאר בשרו של 'סניגורם של ישראל' הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל ה'קדושת לוי' שגם התאכסן בביתו כמופיע בהקדמתו החשובה לספר התהלים שלפנינו. הרה"ק רבי גרשון היה חתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי ישכר בער מזלאטשוב בעל ה'מבשר צדק' ועלה עמו יחד לאה"ק והתיישב בצפת.

כמו כן, בשער חתימת בעלים רבנית מתקופת ההדפסה: "אני הצעיר אשר ב'ה'מ' [-ב'ן ה'רב מ'ורנו] אהרן… כל הקורא בה ישמח… אכי"ר".

הפריט מוצע כעת למכירה בבית המכירות Pninim ביום ראשון, 15.5.22, בשעה 21:00.