החמרת ענישה במקרי אונס ותקיפה מינית: האופוזיציה יזמה, ההצעה נדחתה

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה במקרי אונס ותקיפה מינית), התשפ"ב-2022 של חברת הכנסת מירי מרים רגב. מוצע להחמיר ענישה בעבירת אינוס לעונש מאסר עולם.

בדברי ההסבר נכתב: "במדינת ישראל, אחת מכל חמש נשים עוברת אונס (לפי נתונים מאתר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל). הנתון הקשה והמדאיג שלפנינו מציב אותנו בפני מציאות מטרידה שיש לפעול במלוא החומרה על מנת למגרה ככל הניתן.

לפי המצב החוקי במדינת ישראל העונש המרבי לנאשם בעבירת אונס הוא 16 שנות מאסר, ובמקרה של אונס בנסיבות מחמירות העונש המרבי עשוי לטפס עד 20 שנות מאסר. זהו אינו עונש ראוי, בלשון המעטה, למעשה חמור שהשלכותיו כה עצומות.

החמרת הענישה למאסר עולם בעבירת האינוס ומאסר עולם חובה בעבירת האינוס בנסיבות מחמירות מהווה ענישה השקולה לגזר דין רצח, וזהו גזר הדין הראוי לנאשמים באונס. שינוי גזר הדין יוביל לירידה ניכרת במקרים קשים אלו."

ח"כ מירי רגב: "לכל היפים והאמיצים מהמחנה הנכון שניסו לגזר קופון פוליטי ציני על חשבוני. גזרתם קופון פוליטי על הנאנסות, על הנכים, על הלוחמים, על החלשים. ניצלתם אותם כמו שאתם מנצלים את האוכלוסיות האלה כל הזמן – כדי לשסע, להשפיל, להעליב. בזה אתם טובים. גררתם את המקום לשיח שבכלל לא היה שם.

- פרסומת -

לנו יש כאבי בטן אמיתיים, לא כאבי בטן מדומים. איכפת לנו; איכפת לנו מהנכים, מנשים מוכות, מנאנסות, מחיילי ולוחמי צה"ל."

השר עומר בר לב השיב: "מאסר עולם כעונש חובה הוא חריג וקיצוני. עונש כזה קיים כיום רק בעבירות הרצח, בנסיבות מחמירות, וכן בעבירה של חטיפת אדם ממשמורת במטרה לרצוח אותו או להעמידו בסכנת רצח. קביעת מאסר עולם כעונש חובה במקרה דנן תפר את עיקרון היחס ההולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. הרחבתו לעבירה זו תביא לענישה בלתי פרופורציונלית."