הטרדות מיניות וחדירה לפרטיות בצבא

הטרדות מיניות הן תופעה בזויה, גובלת בפלילים ולא אחת פלילית במובהק. חדירה לפרטיות היא תופעה נפסדת ומגונה. הצירוף של השתיים הוא בלתי נסבל ובצבא – על אחת כמה וכמה. בזכות להגנה לפרטיות מתמצה אי האפשרות להשלים עם שתי התופעות. חדירה לפרטיות היא מושג רחב הכולל, בין השאר, השגת גבול, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד שלו, פרסומו וביזויו, שמירה על סודיות ועוד. כאשר חדירה נעשית על רקע מיני ובהקשר מיני- יש בה עילה לתביעה.

עידן הראל 17/06/2018

על מנת לבסס תביעה בהקשר זה, יכול מי שחש עצמו נפגע להתייעץ עם עורך דין פלילי מומחה. מי שעשויים להיות לקוחות של בעל מקצוע זה, הם חיילים וחיילות אשר השירות בצבא קולע וחושף אותם למצבים, שבהם הם עלולים להיות קרבנות של חדירה לפרטיות (אשר בלאו הכי קשה לשמור עליה בצבא) בכלל והטרדה מינית בפרט.

מניעים שונים למקרי הטרדות מיניות

הטרדות מיניות צפויות במקום שבו שוהים יחדיו גברים ונשים במתחם סגור. לא אחת דווקא הכללים הנוקשים והפקודות הברורות מהווים גירוי ומניע להטרדות, בעוד השהייה בצוותא מאפשרת אותן.

- פרסומת -

באווירה חופשית ומשוחררת בצבא, הכולל הפצת סרטונים "בצחוק", עלולים למצוא עצמם המצולמים כקרבן של הטרדות מיניות חוזרות ונשנות. הטרדות כאלה מאיימות גם כל מי שנתונים ליחסי מרות או מפקד ופקוד, המקלים על הבכירים לבצע הטרדות ומקשים אל מי שחשים עצמן קורבנות לדווח והתלונן על כך.

בצבא, כאמור, עלולים המשרתים בו להיקלע למצבים שמעוררים ומעודדים חדירה לפרטיות ולפגיעה על רקע מיני. כל זה אמור להניע את הצבא לאפשר לכל המשרתים בו לשרת בסביבה אנושית ומכבדת, שבה נשמרות זכויות בסיסיות, לרבות הזכות לא להיות קרבן של הטרדות מכל סוג שהוא.

יצוין, כי הצבא רואה בחומר עבירות של חדירה לפרטיות והטרדה מינית והעונשים – בהתאם. חומרת העונש נותנת מענה לצורך בהרתעה והיא מעבירה מסר שהעבירה פוגעת לא רק בקרבן אלא ביחידה כולה.

מעטפת של הגנה ע"י הטיפול המערכתי

הטיפול המערכתי בסוגיית הטרדות מיניות וחדירה לפרטיות בצבא מהווה מעטפת של הגנה בפני מי שחשים עצמם נפגעים. עם זאת בפני חיילים וחיילות פתוחה גם האפשרות להגשת תביעה אזרחית במקרים שבהם הם חשים קרבנות של חדירה לפרטיות והטרדה מינית. אין כיום כל סיבה לשאת את המשא הכבד-משאת של שתיקה, אם בכלל חשש מתגובת המטריד ואם בשל הבושה הכרוכה בחשיפה.

הצבא הוא גוף הירארכי גדול ולא אחת עלולים חיילים וחיילות, ודאי מי מהם שהם בדרגות זוטרות, להרגיש כי אין להם מענה ואפילו אין להם כתובת לפנות אליה. לכן חשוב ליידע את המשרתים כי בכל מקרה שהם חשים נפגעים- עליהם לפנות אל מפקד או מפקדת ת"ש ואפילו אל המפקד הישיר ולדווח להם. נזקיה המצטברים של השתיקה וההימנעות מדיווח על חדירה לפרטיות ועל הטרדה מינית עלול לגבות מחיר יקר, שאין שום סיבה ושום הצדקה לשלם אותו.