המועצה הדתית ברעננה חיסלה גרעון של כמיליון שקלים

Pixabay (צילום: Pixabay)

המועצה הדתית רעננה פרסמה את הדו"ח הכספי לשנת 2016. זהו המאזן השנתי השלישי שמפרסמת המועצה מאז קמה המליאה החדשה בתחילת שנת 2014 ומאז שנכנס יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן לתפקידו.

עידן הראל 26/10/2017

כבר בשנה הראשונה לפעילות המליאה החדשה, עברה המועצה הדתית מהפסד שנתי של 138 אלף ש' לעודף של 75 אלף ש'. בשנתה השנייה, התעלתה ההנהלה החדשה על עצמה בעודף של 414 אלף ש'. את שנת 2016, שנת הפעילות השלישית, סיימה המועצה הדתית בעודף של 268 אלף ש'.

אולם, מה שהעיק על מאזנה לאורך השנים היה גרעון מצטבר כבד של כ-850 אלף ש' אותו ירשה ההנהגה החדשה כפי שהשתקף במאזן 2013. במשך 3 שנות פעילות, ביצעה המועצה הדתית רעננה את הבלתי יאמן וחיסלה כליל את הגרעון המצטבר!

- פרסומת -

בשנת 2014, קיזזה המועצה הדתית 139 אלף ש' מהגרעון המצטבר ב-2015 נמחקו 496 אלף ש' (!) ובמאזן 2016 השלימה את המהפיכה ולא רק שחיסלו את הגרעון אלא אף עברו לעודף מצטבר של 118 אלף ש'. המהפך הזה של מיליון שקל במסגרת תקציב שנתי כולל של כ-6-7 מיליון שקל לא חמק מעיני משרד הדתות שזיכה את המועצה הדתית רעננה ואת העומד בראשה בפרס השר לשנת 2016 ובצידו זכייה כספית נאה.

אריה פרידמן יו"ר המועצה הדתית: "חשוב להדגיש כי ההישג של עודף קבוע במאזן כמו גם מחיקת הגרעון לא נבעו מפגיעה במתן שירותים או בפגיעה בתנאי העובדים – להיפך! הוספנו שירותים רבים והגדלנו את תקציב הפעילות! לצד חיזוק מעמד העובדים ושמירה קפדנית על זכויותיהם מה שגרם לעלייה בהוצאות השכר – יצרנו גידול מדהים בהכנסות העצמיות. לצד פעילות בתחום התרבות התורנית והקשר ההדוק עם הקהילות, פעילות שלא הייתה קיימת בעבר – התייעלנו וקצצנו בתקציבי פעילות אחרים"

המועצה הדתית התייעלה בכל סעיפי הוצאות התקציב השוטף וזאת באמצעות תמחור מול ספקים בתחומים רבים – תקשורת, ניקיון, חומרי ניקוי, ועוד. במקביל בוצע צמצום דרמטי של ההוצאות הבנקאיות, המשפטיות והמקצועיות ובאמצעות ניהול נכון של טכנולוגיות ניקוי המים ושעות החימום שלהם התייעלה מערכת המקוואות. אך, אין ספק שגולת הכותרת של פעילות המועצה היה הבראת מערכת הניהול של מערך הכשרות.

ההכנסות העצמיות של המועצה הדתית קפצו מ 2 מליון בשנת 2013 ל 2.8 מיליון ב-2016. קפיצה של 40 אחוזים. בנוסף, ידע פרידמן ל"התחבר" לכול תקציב תמיכה נוסף שמציע משרד הדתות כגון תמיכה מרזרבת השר, תמיכה בשיפוץ בית המועצה, במקוואות ועוד ועוד. פרידמן צוחק ואומר כי עוד לפני שהדיו מתייבש על טפסי ה"קול קורא" שמפרסם משרד הדתות הוא כבר מגיש את הבקשה לתמיכה ואכן הרשימה הארוכה של התמיכות המיוחדות שהוא מצליח לגייס ממשרד הדתות מרשימה ביותר.

אין ספק שההנהגה החדשה של המועצה הדתית רעננה בראשותם של היו"ר אריה פרידמן, גזבר המועצה דב פלדמן, סגנית היו"ר אשרה קורן ויתר חברי מליאת המועצה, הזרימה חיים חדשים בפעילות המועצה הדתית. הדבר ניכר בכל תחום פעילות שבה עוסקת המועצה כשבנוסף לנושאים המסורתיים, חזרה המועצה לעסוק גם בתחומי התרבות התורנית והעמידה תקציב מכובד לפעילות בתחום זה בשותפות עם קהילות בתי הכנסת וכל העמותות והארגונים העוסקים בתחום התרבות התורנית ברעננה.

פרידמן: "הנתונים המדהימים שמשתקפים מהדו"ח הכספי לשנת 2016 הם תוצאה של עבודה משותפת ומאומצת מצד כול עובדי המועצה הדתית בשנים האחרונות תוך ניהול מקצועי ותקין ומתן שירות מיטבי לכול תושבי העיר. מבקש להודות לכול עובדי המועצה ובמיוחד לחברי ההנהלה העושים את עבודתם בהתנדבות מלאה – סגנית היו"ר אושרה קורן וגזבר המועצה דב פלדמן".