כשהאישה נדרשת לשלם לבעל מזונות

צילום: FREEPIK

זוגות נשואים שמפרקים את החבילה המשפחתית כשיש ילדים מעורבים, יצטרכו לעסוק בנושאים כמו חלוקת זמני שהות ומזונות. מזונות משמעותם צרכי המחייה של הילדים הקטינים. כאשר ישנם ילדים מתחת לגיל 6, הבעל מחויב בתשלום מזונות בכל מקרה לצרכים ההכרחיים שלהם. בין צרכים אלו ניתן לכלול מזון, ביגוד, מגורים, צרכים רפואיים דחופים, חינוך ועוד. מעל גיל 6, סכום המזונות מושפע מחלוקת זמני השהות ומפערי השכר בין שני ההורים.

על פי פסיקת בית המשפט העליון והדין העברי, מגיל 6 ועד גיל 18 שני ההורים נושאים במזונות הילדים. עלויות המזונות בגילאים אלו לוקחות בחשבון את הכנסות ההורים ואת זמני השהייה של הילדים אצל כל אחד מהם. הדבר נובע ממגמה הולכת וגדלה של ליברליות בפסיקות בית המשפט לענייני משפחה בשנים האחרונות. אם כך, כאשר פערי השכר בין ההורים הם גבוהים משמעותית לטובת האישה- האם האיזון יוביל לכך שהאישה תשלם מזונות לבעל? בגלל מורכבות הסוגייה, פנינו להתייעצות עם עו"ד לענייני משפחה עודד וולף( למידע נוסף >>> ).

נפתח במקרה הקל- במקרים בהם בני הזוג הגיעו להסכמה הדדית על גובה דמי המזונות- היא מועברת לאישור הערכאה המוסמכת. במידה ואין הסכמה, יש לפנות להליך של תביעת דמי מזונות על ידי הקטין באמצעות אדם בגיר. לרוב האדם הבגיר יהיה ההורה המשמורן. פסק הדין של בית המשפט הוא מחייב. במידה וההורה החייב במזונות אינו משלם אותם – ניתן לפנות להוצאה לפועל או לקבלת דמי המזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לציין כי ברוב המקרים שנידונו עד היום בבתי המשפט לענייני משפחה, ההחלטות נטו לפסוק לטובת תשלום של האב עבור מזונות ילדיו, גם אם מדובר בסכום מינימאלי. נטייה זו נובעת מהתפיסה של הדין העברי, לפיו הגבר מחויב בכלכלת אשתו וילדיו. עם זאת, כחלק מהשינוי באורחות החייםהרי שנשים הן חלק בלתי נפרד משוק התעסוקה ולעיתים אף מרוויחות סכומים גבוהים בהרבה מבני זוגן. אבל לפני שנדון במקרים בהם בית המשפט פוסק תשלום של דמי מזונות לגבר על ידי האישה, יש להבין את הרכב המזונות ושיקולי בית המשפט.

- פרסומת -

הרכב דמי המזונות

מזונות הילדים מחולקים לשני סוגי מזונות. הסוג הראשון הוא מזונות הכרחיים והסוג השני הוא מזונות מדין צדקה. מזונות הכרחיים כוללים כאמור מגורים, מזון, ביגוד, חינוך וטיפול רפואי. מזונות מדין צדקה לעומת זאת, מתייחסים להוצאות שלא נחשבות לצורך בסיסי וכוללות בין השאר חוגים, חופשות, מתנות, שיעורים פרטיים, בילויים ועוד. עם זאת, מוסכם כי מזונות מדין צדקה הם בעלי חשיבות בהתפתחות הילדים.

כידוע, עד גיל 6 האב מחויב בתשלום המזונות ההכרחיים ללא קשר למצבו הכלכלי- גם אם מדובר באב עני, מחוסר עבודה או בעל נכות. עם זאת, בדין הצדקה הוא אינו מחויב במקרים בהם מצבו הכלכלי לא מאפשר זאת. מעבר לגיל 6, ישנה חלוקה של שני ההורים בדמי המזונות. בדין צדקה נעשה שימוש לאיזון המזונות במקרים מסוימים. כך למשל, במקרים בהם יכולתה הכלכלית של האם גבוהה משמעותית מזו של האב, פסקו שופטים שבתשלום המזונות מדין הצדקה, חלקה של האם יהיה גדול מחלקו של האב.

שיקולי בית המשפט

בית המשפט שואף לשמור עד כמה שניתן על רמת החיים ואורח החיים אליה רגיל הילד. לשם כך לוקח בית המשפט בחשבון גם את היכולת הכלכלית של ההורים וגם את הסדר המשמורת. ביכולת הכלכלית נלקח בחשבון גובה השכר, פוטנציאל ההשתכרות וכן נדל"ן בבעלותם. במקרה שהכנסות האם דומות לאלו של האב, היא תחוייב בתשלום של מחצית מדמי המזונות. הסדר משמורת משפיע גם כן באופן משמעותי על דמי המזונות- משמורת משותפת למשל מובילה להפחתת סכום המזונות ואין דינה כדין משמורת מלאה.

אם כן, במקרים בהם האב הוא המשמורן, והאם היא בעלת הכנסה גבוהה משמעותית משלו, נוכל למצוא תקדימים משפטיים שמשיתים על האם תשלום של דמי מזונות. זהו צעד נוסף במסגרת צעדים אחרים של בית המשפט כחלק מהדגשת עקרון השוויון, והוא נותן מענה במקרים בהם יש פער כלכלי ניכר לטובת האם. עם זאת, מקרים אלו הם עדיין נדירים יחסית בתוך כלל פסיקות בית המשפט לענייני משפחה. על מנת להבין את ההמלצה לחלוקת דמי המזונות במקרים פרטניים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה.