לומדות את העבר ומתכוננות לעתיד: קומונריות בני עקיבא שמעו על סיפורה של תנועת הציונות הדתית בסיור חוויתי מרתק

ביום שני סיירו 60 קומונריות שנה שניה מתנועת הנוער בני עקיבא בבית הציונות הדתית בכפר הרואה, המרכז החינוכי החדשני שהוקם ברוח הציונות הדתית.

הקומונריות סיירו במרכז המורשת, מרכז חוויתי שהוקם ומציג בעזרים טכנולוגיים את הדרך הארוכה אותה עברה הציונות הדתית, ובמהלכו ישבו לדיון עומק על השאלות והנושאים שעולים בו.

בית הציונות הדתית שנפתח בחנוכה לסיורים לקהל הרחב ופועל מתוך גישה ממלכתית וא-פוליטית המבטאת את המגוון הרחב של הזרמים בתוך הציונות הדתית, הוא מרכז חינוכי המספר את סיפורה של הציונות הדתית שהשפיעה ומשפיעה על ישראל כתנועה רעיונית וכציבור באופן חסר תקדים מאז קום המדינה ועד היום.

לצד זאת עוסקים במרכז גם בדילמות המעסיקות את הציבור הדתי לאומי, במחקר ובאתגרים הניצבים לפתחה של הציונות הדתית.