מחצית מהעולים לישראל ב-2022 – אינם יהודים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את השינויים בהרכב האוכלוסייה בישראל במהלך השנה האחרונה. ניתוח נתונים שביצע צוות המרכז למדיניות הגירה, מעלה כי קרוב למחצית מהבאים לישראל אינם יהודים, בכללם חלק ניכר מהעולים החדשים, שהיגרו ארצה תחת חוק השבות.

עולים חדשים
טקס קליטת עולים חדשים (ארכיון. למצולמים אין קשר לנאמר בידיעה). צילום: דוברות
בשקלול נפטרים, לידות והגירה, גדלה האוכלוסייה היהודית ב-112 אלף נפש במהלך שנת 2021. מרבית הגידול, כ-87%, נבע מריבוי טבעי. כמו כן, רק 13% מהגידול באוכלוסייה היהודית נבע מהגירה. מנגד, האוכלוסייה הלא יהודית ולא ערבית המכונה "אחרים" (לא כולל זרים המתגוררים או עובדים בישראל) נהנתה מריבוי כתוצאה מהגירה בשיעור של כרוב ל 80% מסך הריבוי שלה.

על אף שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על "עלייה" של 25 אלף איש מכוח חוק השבות, על פי הנתונים, פחות מ-20,000 אלף מתוכם היו יהודים, זאת לצד תשעת אלפים מהגרים לא יהודים אחרים שנקלטו בארץ על פי חוק הכניסה לישראל במהלך השנה האזרחית החולפת. יחד, מדובר כאמור ב-42% מהמגרים על פי חוק למדינת ישראל.

"בזמן שממשלת ישראל מאשרת החלטות חפוזות בעד העלאת קבוצת אוכלוסייה לא-יהודית, תוצאות המדיניות המחוררת כבר נראות היטב בנתוני הלמ"ס", מסרו במרכז למדיניות הגירה. "ארבע מתוך חמישה אזרחים ישראלי "יורדים" הינם יהודים ומנגד למעלה משניים מכל חמישה אזרחים חדשים שהגיעו לארץ בשנה שעברה אינם יהודים. קרוב למחצית הנכנסים ארצה באופן חוקי מדלגים הלכה למעשה מעל חוק השבות בהיתר וברשות. נמשיך לפעול להבטחת עתידה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית".