משנים מסלול בחיים: הסבת אקדמאים להוראה

אפשר למצוא כיום כל מיני מסלולים חלופיים לכניסה לתחום ההוראה אשר התפתחו בשנים האחרונות. אחד המסלולים האיכותיים ביותר הוא המסלול הסבת אקדמאים להוראה. מה קורה במערכת החינוך ומאיפה נולדו המסלולים.

מה הינם הגורמים של הסבת אקדמאיים להוראה?

קיים קושי, אשר הולך ונמשך של גיוס מורים איכותיים עבור משרת הוראה; קיים מחסור משווע של מורים, אשר יכול להיות אף מקומי או ייחודי לתקופות מסוימות, לתחומי דעת ולשלבי גיל מסוימים; קיימת דאגה, אשר נוצרה בשל הירידה בהישגים הלימודיים של תלמידים, כאשר התוכנית המסורתית לא מכשירה כהלכה את הלומדים בה, אל מול השאיפה להיטיב ולשנות את אופייה ואת תכניה.

על פי דברי חוקרים שונים נמצא, כי קיים קושי בהגדרת המושג – מסלול חלופי להוראה, בשל כך כי הגדרה זאת על פני הנגטיביות נכללת ביחד עם מנעד רב של מסלולים להכשרת מורים, שלהם כל מיני מאפיינים, כמו למשל – מן ההיבט של תוכן ההכשרה, המעשיות שלה, אוכלוסיית היעד שלה ומאפייני הבוגרים. כל מיני הצעות אחרות ליצירת הגדרה נהירה יותר מהוות הבחנה בין תכניות בהתאם לגורמים אשר מפעילים אותן – מוסדות אקדמיים אל מול גורמים ממשלתיים או המגזר השלישי – ובהתאם למבנה ההכשרה של המורים – מדובר בתכניות שבהן מרבית ההכשרה של המורים מבוצעת בטרם שהינם מתחילים בקריירה של הוראה בבית ספר, אל מול תכניות שבהן רוב ההכשרה מבוצעת תוך  כדי העבודה כמורים.

- פרסומת -

התרומות שמעניקה הסבת אקדמאיים להוראה עבור השגה של יעדים –

מענק פתרון על הדרישה של מורים בכל מיני מקצועות, כניסה למקצוע ההוראה של ציבור שלא היה מגיע אליו בדרך אחרת ושיפור איכות ההוראה.  הנתונים בהיבט של מסיימי תכניות של הסבת אקדמאיים להוראה מראים כי חלק ניכר מהם מצטיידים בתעודת הוראה במקצועות שבהם יש מחסור במורים, ואילו בתוכניות המסורתיות להסבת אקדמאים להוראה רק לכרבע מן הבוגרים קיימת תעודת הוראה במקצועות מבוקשים, אשר הינם למשל – אנגלית, מתמטיקה, מדעים ומקצועות טכנולוגיים.

על פי מחקרים שבוצעו בתחומי המאפיינים המשתתפים בתוכניות המואצות להכשרת מורים לאנגלית, למתמטיקה ולמדעים, נמצא כי להמון מן המשתתפים בתוכניות הללו קיימים תארים רלוונטיים למקצוע ההוראה וניסיון מקצועי רב בתחומים שבהם הוענקה להם תעודת הוראה.

על פי פרמטרים מכל מיני תכניות להסבת אקדמאים להוראה נמצא כי לעניין התמדה בהוראה בין שישים אחוז לבין שמונים אחוז מן המורים, בוגרי התכניות הללו, המשיכו להיות מועסקים במערכת החינוך אף בתום תקופת ההתחייבות.