אלו עניינים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?  

ייפוי כוח
צילום: freepik

מטרתו של ייפוי כוח מתמשך היא לאפשר לכל אדם לחיות את חייו על פי בחירתו החופשית, גם כאשר הוא אינו יכול להביע את רצונותיו. הדבר נעשה באמצעות מינוי מיופה כוח, אחד או יותר, אשר יהיה מופקד על קבלת החלטות בשמו של מייפה הכוח וביצוע פעולות עבורו. לצורך עריכת מסמך זה יש לפנות לעורך דין בעל הסמכה ייחודית מהאפוטרופוס הכללי. השאלה העומדת בפנינו כעת היא אלו עניינים ניתן לכלול במסגרת ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך – מהו?

מסמך זה נועד לשמש אותנו ביום שבו לא נוכל עוד לקבל החלטות לגבי עצמנו עקב מצב פיזי ו/או נפשי אשר בגינו לא נהיה עוד כשירים מבחינה משפטית. אז, ייכנס לתוקפו ייפוי הכוח המתמשך בו מינינו את מי שאנו סומכים עליו, אשר ידאג לנו ויטפל בענייננו בצורה התואמת את רצוננו. במסגרת ייפוי כוח מתמשך נוכל לבחור לא רק את מיופה הכוח, אלא גם את היקף הסמכויות שלנו ונוכל גם להגדיר בצורה מפורשת העדפות, רצונות והנחיות כיצד ליישם את החלטותינו בבוא העת.

אלו עניינים ניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך?

עורך דין הסכם ממון ולענייני אפוטרופסות וירושה מסביר, כי ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על כל ענייניו של הממנה, או על נושא ספציפי. מדובר למעשה בשלושה תחומים: עניינים רכושיים, עניינים רפואיים ועניינים אישיים. נדגיש, כי ניתן למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח. במקרה של מספר ממונים, יש להגדיר מהו תחום האחריות של כל אחד מהם ולדאוג לכלול הנחיות על אופן שיתוף הפעולה ביניהם כדי להימנע ממחלוקות. בשל השלכותיו של ייפוי כוח מתמשך, חשוב למנות כמיופה כוח אדם מהימן, עמו למייפה הכוח יש יחסי אמון וקרבה, אשר רוצה, מוכן ומסוגל למלא תפקיד זה הנושא אחריות רבה.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

כאמור מעלה, ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לענייני הרכוש ו/או לענייניים רפואיים ו/או לעניינים אישיים של הממונה. ייפוי כוח מתמשך לרכוש משמעותו, כי מיופה הכוח יהיה רשאי לבצע פעולות הנוגעות לכספים, להתחייבויות ולנכסים השונים של הממנה, לנהל את השקעותיו, חשבונות הבנק שלו ועוד. הפן הרכוש יכול לכלול גם טיפול בנכסים שהתקבלו בירושה, ניהול תביעות כספיות בשם הממנה, מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי, הטבות כספיות להן זכאי הממנה מפאת גיל, סטטוס וכדומה. מטרתו של ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש הוא לשמור אפוא על האינטרס הכלכלי של הממנה, ליצור רווחים ולמנוע הפסדים.

עניינים רפואיים

במקרים רבים, הרצון לעריכת ייפוי כוח מתמשך מתמקד בפן הרפואי. ייפוי כוח מתמשך העוסק בעניינים רפואיים, נועד לדאוג לבריאותו הפיזית והמנטלית של הממנה. במסגרתו, מיופה הכוח יוציא לפועל את ההנחיות שנתן מייפה הכוח במסמך ויקבל עבורו החלטות רפואיות התואמות את רצונותיו כפי שהביע אותם בייפוי הכוח. מדובר בין היתר בנושאים כגון: בית החולים או המרכז הרפואי בו רוצה הממנה לקבל טיפול, הליכים רפואיים, תרופות וכיו"ב.

נציין כי ככלל, ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך אך ורק בפני עורך דין, אולם כאשר סמכויות מיופה הכוח הן בנושאים רפואיים בלבד, מאפשר החוק לחתום על המסמך גם בפני רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי. עם זאת, לאור ההשלכות כבדות המשקל של ייפוי כוח מתמשך, מומלץ לפנות לעורך דין אשר לו הידע והניסיון, על מנת לתת לממנה את כל האינפורמציה לה הוא זקוק לפני שנוקט הוא בצעד מהותי שכזה.

עניינים אישיים

הסוג השלישי של ייפוי כוח מתמשך הוא לצורך עניינים אישיים. מדובר בין היתר בנושאים הללו: היכן יתגורר הממנה, שמירה על אורח חייו (למשל אם מדובר באדם דתי), שילובו בחיי קהילה ככל שמצבו יאפשר, תעסוקה, תחביבים וכדומה. כמו כן, במסגרת זו, תינתן סמכות למיופה הכוח לדאוג לצרכיו היומיומיים של הממנה ודאגה לרווחתו הכללית. נציין, כי ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים יכול לכלול בתוכו גם את הפן הרפואי, אולם אין זה הכרח וניתן להפריד כאמור בין השניים.

השאר תגובה

נא להזין את ההערה שלך!
נא להזין את שמך כאן