ועדת רגב לבחינת השפעת "חוק הסופרים" על הציבור הרחב יוצאת לדרך

(צילום: איציק בירן)

ועדת רגב לבחינת השפעת "חוק הסופרים" על הציבור הרחב יוצאת לדרך – משרד התרבות והספורט יצא היום בקול קורא לקבלת עמדות הציבור בנוגע לחוק הספרים השנוי במחלוקת שנכנס לתוקף אשתקד.

עידן הראל 25/06/2015

מיד עם כניסתה לתפקיד הכריזה שרת התרבות והספורט מירי רגב, כי אחת המשימות הראשונות העומדות על הפרק הינה הקמת ועדה לבחינת השפעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) התשע"ג-2013 על הציבור, על קהילות הסופרים ועל ההוצאות לאור.

שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב: "נתונים שהגיעו אלי מלמדים כי מאז כניסת החוק לתוקפו, נרשמה ירידה במספר הספרים הנמכרים ובמספר ספרי הביכורים של סופרים צעירים. אני מוטרדת מכך שבפועל הציבור נאלץ לשלם כיום יותר עבור הספרים שהוא רוכש – ספר אינו מותרות. לפיכך יזמתי הקמת ועדה מייעצת המורכבת מגורמים שונים במערך: סופרים, מו"לים, נציגי חנויות קטנות ורשתות. הוועדה תחוייב להגיש את מסקנותיה והמלצותיה אלי תוך 60 יום".

- פרסומת -

חברי הוועדה ימונו בימים הקרובים על ידי השרה רגב, ובראשה תעמוד אורלי פרומן, מנכ"לית המשרד. בשלושת השבועות הבאים מוזמן הציבור הרחב להגיש את עמדותיו בכתב, על מנת שאלה יובאו בחשבון בדיוני הוועדה והחלטותיה.

החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013 נחקק בכנסת בחודש יולי 2013והוא נכנס לתוקף בחודש פברואר 2014.