כל העובדות סביב הליך הגשת צו קיום ירושה

לאחר מותו של המנוח יש להגיש בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה להוצאת צו קיום ירושה, לאחר קבלת האישור ניתן לחלק את עיזבון המנוח בין יורשיו על פי דין, כל עוד לא הוגשו התנגדויות. מומלץ לערוך צוואה בכתב כדי לקבוע כיצד יחולק הרכוש וכך אפשר למנוע סכסוכי יורשים קשים ומרים. אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה יש להוציא צו קיום ירושה, כאשר החוק בישראל מבוסס על קשרי דם בין אבות לבנים.

בית קברות חולון

מימוש הירושה

כדי לממש את העיזבון שהותיר אחריו המנוח יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה כדי לקבל מסמך המכונה צו ירושה. הצו קובע את אופן חלוקת העיזבון של המנוח בין היורשים החוקיים. אפשר להגיש בקשה למתן צו קיום ירושה באופן מקוון או באופן ידני, וכדי להקל על התהליך ולהימנע מעיכובים מיותרים מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בנושאי צוואות וירושות.

כדאי לדעת כי צו ירושה הוא צו בעל תוקף משפטי לכל דבר ועניין, את הצו מוציא הרשם לענייני ירושה. צו ירושה מאפשר ליורשים על פי דין לקבל את חלקם בעיזבון המנוח, כל עוד המנוח לא הותיר אחריו צוואה. חשוב להדגיש כי אם המנוח הותיר אחריו צוואה, יש להוציא צו קיום צוואה כדי לממש את העיזבון של המוריש.

תהליך הגשת בקשה לצו קיום ירושה

- פרסומת -

כאמור, את הבקשה למתן צו קיום ירושה מגישים באופן ידני או באופן מקוון לרשם לענייני ירושה. כדי להגיש את הבקשה באופן מקוון יש לבצע את השלבים הבאים:

  • הגשת בקשה מקוונת דרך האתר של הרשם לענייני ירושה, הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה בתשלום האגרה.
  • יש למלא בטופס המקוון את כל השדות, כולל שם הנפטר, פרטי מגיש הבקשה, פרטי היורשים ועוד.
  • חשוב לצרף את המסמכים הנדרשים לבקשת מתן צו קיום ירושה כמו תעודה פטירה של המנוח, תעודות פטירה של יורשים על פי דין שנפטרו, תצלום רישיון רכב אם יש מכונית פרטית בבעלות המוריש ועוד.
  • תצהירי הסתלקות מהירושה בהתאם לצורך.
  • הצהרה שמבקש הבקשה שלח עדכון לשאר היורשים על הגשת הבקשה.
  • יש להדפיס את הטופס לאחר מילויו ולחתום על העותק המודפס בנוכחות עורך דין, את הטופס החתום סורקים ומצרפים לבקשה המקוונת.
  • תשלום אגרה להגשת בקשת למתן צו קיום ירושה ואגרה על פרסום הבקשה ברשומות ובעיתון יומי.

אפשר להגיש את הבקשה גם באופן ידני, השלבים להגשת בקשה ידנית הם דומים להליך המקוון, אך יש להתייצב בלשכת הרשם לענייני ירושה. את הבקשה למתן צו קיום ירושה אפשר להגיש לבד כדי לחסוך עלויות, יחד עם זאת תמיד עדיף להגיש את הבקשה על ידי עורך דין מנוסה לצוואות וירושות, גם אם השרות שלו כרוך בתשלום.

עורך דין לענייני ירושות וצוואות מכיר את החוק לבוריו, הוא יכול לשלוח את הבקשה למתן צו קיום ירושה ישירות מהמחשב שלו מאחר והוא מחובר למערכת המחשוב של הרשם לענייני ירושה. עורך דין המטפל בנושא מבצע את עבודתו במקצועיות וכך נמנעים מעיכובים שונים ומיותרים, מוודאים כי כל היורשים על פי דין מקבלים עדכון לגבי הגשת הבקשה, ומקבלים שירות מקצועי וייעוץ משפטי שיכול למנוע סכוכים מיותרים בין היורשים.