שימוש בטוח בתנורי חימום

אין להשתמש בכבל מאריך בהפעלת מכשירי החימום

החורף הגיע, ואיתו עשר טיפים לשימוש נכון בתנורי החימום.

דפנה אנקור 12/12/2007

קיים סיכון בשימוש תנורים בבית, במשרד ובגני הילדים. הקפדה על תנאים בטיחותיים תמנע תאונות.

1. רכשו תנור הנושא "תו תקן" של מכון התקנים הישראלי.

- פרסומת -

2. התקינו תנורי הסקה קבועים למקומם בהתאם להוראות היצרן או לתקן המתאים. ההתקנה תיעשה בעזרת בעל מקצוע מורשה לפי חוק.

3. השתמשו בתנורי הסקה ביתיים ניידים לפי הוראות היצרן, הכוללות גם ביצוע בדיקות תקופתיות. פעולות אלו יש לבצע לפני העונה ע"י בעל מקצוע מוסמך לכך.

4. שימרו מרחק של לפחות מטר אחד בין התנור לבין וילונות, דברי נייר וכל חומר שעלול להתלקח כגון: רהיטים, אנשים, חיות הבית.

5. אל תציבו את התנור במעברים ומול הדלתות מחשש להיתקלות בו.

6. מנעו התחשמלות ע"י הרחקת התנור מכיורים, צינורות או מקומות בהם קיימת רטיבות או אדים.

7. ודאו שהשקע אליו מחברים את התנור מתאים לזרם הנקוב של התנור לפי הוראות היצרן.

8. לעולם אל תשתמשו בכבל מאריך בהפעלת התנור.

9. בדקו היטב את הכבל הגמיש של התנור לפני חיבורו לבית התקע. אם הכבל חרוך, בלוי או פגום אל תשתמשו בו.

10. זכרו: תיקון הכבל הפגום בשיטה מאולתרת כגון בעזרת סרט בידוד הינו דבר מסוכן העלול לגרום לחימום-יתר ודלקה. בנוסף, וודאו שבלוח החשמל בביתכם מותקן מפסק הפועל בזרם דלף ("ממסר פחת") ברגישות של 30 מיליאמפר.

במקרי חירום, יש לחייג 102 למכבי אש, או 103 לחברת החשמל.