מס על דירה ראשונה – מה חשוב לדעת

Law, lawyer attorney and justice concept, Consultation between a male lawyer and client, giving advice and prosecutions about the regarding real estate, report of the important case in the workplace.

מס על דירה ראשונה

דירה ראשונה היא דירת המגורים של תושב ישראל,היא חייבת במקרים מסוימים במס רכישה. מס רכישה שונה מיתר המיסים בישראל, בדרך כלל נשלם מס על רווחים, בין אם אלו רווחים מעבודה, ובין אם אלו רווחים מהשקעות כגון מס רווחי הון המשולם על הרווחים של השקעה פיננסית.  

מס רכישה בשונה מכך, משולם על עצם רכישת הדירה, ולא על הרווח בעת מכירת הדירה, (רווח בעת מכירת דירה נקרא מס שבח על דירה שניה והוא אינו משולם כאשר מדובר בדירה יחידה)  

דירה ראשונה- דירת מגורים

כדי ששומת מס הרכישה תימדד על פי דרגות המס של דירה ראשונה, היא חייבת להיות מיועדת למגורים. דירת מגורים צריכה לענות על מספר פרמטרים כדי להיחשב כזאת: היא צריכה להיות כשירה למגורים, כך שדירה בבניה או בכל שלב אחר בו לא ניתן לגור בה עדיין לא תהיה חייבת במס רכישה, בנוסף דירה ראשונה שנרכשה לצרכי עסק ולא למגורים אינה זכאית לתשלום מס רכישה בהתאם לדרגות מס רכישה של דירה ראשונה. 

למה חשוב לשים לב?

אםן מדובר על דירה שנרכשה מקבלן ובנייתה טרם הושלמה, חשוב לשים לב לכך שבחוזה מצויין כי קיימת התחייבות מהקבלן להשלים את בניית הדירה, אחרת, מס הרכישה יחושב כמס רכישה על קרקע – שהוא מס גבוה בהרבה ממס על דירה ראשונה. 

- פרסומת -

בנוסף, מס רכישה על דירה ראשונה המיועדת כולה או רובה לצרכי עסק תהיה מחוייבת גם היא במס רכישה גבוה יותר ולא תהיה זכאית לחישוב מס על פי הדרגות של מס רכישה על דירה ראשונה. 

דרגות מס הרכישה לדירה יחידה שנרכשה החל מ16/01/2021 

דירה ששוויה הוא עד 1,747,865 פטורה ממס רכישה

דירה ששוויה הוא 1,747,865-2,073,190 חייבת במס רכישה של 3.5% על החלק היחסי

דירה ששוויה הוא 2,073,190-5,348,565 חייבת במס רכישה של 5% 

דירה ששוויה הוא 5,348,565-17,828,555 חייבת במס רכישה של 8% 

דירות בשווי של 17,828,555 ומעלה חייבות במס רכישה של 10% 

למידע נוסף יש להיוועץ עם יועץ מס מומחה שיעזור לכם לקבל את החלטה הנכונה עבורכם.