תהליך הוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה או לחילופין צו הרחקה קבוע הינם צווים הניתנים על פי החוק במטרה למנוע אלימות בקרב בני המשפט וכמו גם, מהווה כלי פרקטי ואפקטיבי שבו אפשר להשתמש בעת בה אחד מבני המשפחה הוא אלים. ברוב המוחלט של המקרים, אלו שלרוב מבצעות שימוש בכלי זה הינן נשים הסובלות מאלימות מצד בן זוגם.

צילום: FREEPIK

על מנת להוציא צו הגנה או צו הרחקה קבוע , על המתלוננת להגיש פנייה לבית המשפט בליווי הוכחה כי נשקפת לה סכנה פיזית ממשית. לאור אופי הצו, ניתן לומר באופן חד משמעי כי אפקט הזמן הוא משמעותי ביותר. שכן, ככל כי הפנייה לבית המשפט תיעשה באופן מוקדם יותר, כך יהיה יותר קל להשלים את ההליך. לצו הגנה ישנו הצורך בצירוף תצהיר יחד עם ראיות ברורות המחזקות את צד המתלוננת, סיכום אצל הרופא וכיוצא בכך.

בהתאם למצב הסכנה המיידני אליו עשויה להיות נתונה המתלוננת, היא יכולה לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו הגנה במעמד צד אחד, במילים אחרות – קבלת הצו ללא נוכחות הגורם האלים. נוסף על האמור, במידה ומוצא צד הגנה במעמד אחד, ניכר כי תהיה חובת דיון בנוכחות שני הצדדים תוך פרק זמן של שבעה ימים. חשוב לציין כי ניתן להוציא צו הגנה עד למשך שלושה חודשים ובחלק מהמקרים אף להאריכו לחצי שנה. במקרים נדירים במיוחד, יהיה ניתן להאריך את צו ההגנה אף יותר לפרק זמן של שנה – בהתאם למצב בו נמצאת המתלוננת. יש לציין כי בעת הגעת שני הצדדים לדיון, בית המשפט יבחן לעומק פרמטרים שונים כמו מידת האלימות שהתרחשה וכיוצא בכך.

מתי ניתן להוציא צו הגנה?
ניתן להוציא צו הגנה כתגובה למקרי אלימות או לחילופין עבירות מין שבוצעו במשפחה, או עקב חשש ממשי לכך. באותה העת ניתן לומר כי אפשר להוציא צו הגנה כם על רקע של התעללות נפשית עקבית וגורפת. החוק במדינה ישראל קובע בצורה מיהו בן משפחה שניתן יהיה להוציא צו הגנה על מנת להגן עליו. הגדרה שכוללת את בין הזוג, הורה, אח או אחות וכן הלאה וכן הלאה.

ההגבלות שניתן להטיל באמצעו צו הגנה

- פרסומת -

במסגרת הגבלות יוכל המתלונן לאסור על האדים האלים להיכנס לדירה בה הוא מתגורר או לחילופין להתקרב אליו בעת בה מדובר על צו הרחקה. נוסף על האמור, ניתן לאסור את אותו אדם אלים להטריד את בני משפחתו בכל זמן ובכל מקום וכמו כן, המתלונן רשאי לבקש שעל בן המשפחה המאיים תוטל ערובה על מנת להבטיח את בטחונו האישי. כמו גם, בית המשפט רשאי להורות לאדם האלים במקרה המדובר לקבל טיפול בעניין הרלוונטי עבורו.