אתרוגים חינם לנזקקים ולמגורשים

אריאל עם הלולבים

'אורות חסד' חילקה ארבעת המינים לנזקקים בשדרות ולמגורשי גוש קטיף.

עידן הראל 24/09/2007

עמותת 'אורות חסד' חילקה בימים האחרונים ארבעת המינים לנזקקים בשדרות וממגורשי גוש קטיף.

אפי ריפקין , מנכ"ל 'אורות חסד' מסר כי בימים האחרונים העבירו מתנדבי אורות חסד יותר מאלף סטים של ארבעת המינים מהודרים, לסניפי העמותה בכל הארץ, לחלוקה למשפחות נזקקות כדי שגם בבתים שבהם אין הברכה שורה , תהיה שמחת החג וש"כל יהודי יוכל לצאת בלולבו ולהתברך מן החג".

- פרסומת -

בין שאר הערים שבהם התבצעה חלוקה : באזור הדרום- בשדרות, באופקים ובמצפה רמון.

סטים מהודרים יגיעו גם לריכוזים שבהם מגורשי גוש קטיף לתת מענה למי שנזקק לעזרה. במסגרת פעילות מיוחדת שנעשית בערים המעורבות לחיזוק האוכלוסייה היהודית החלש מבחינה סוציו אקונומית, חילקו המתנדבים בלוד וביפו ובעכו.

חנן פורת יו"ר 'אורות חסד' מסר כי העמותה רואה לנכון לסייע לא רק במזון ממש לגוף אלא גם במזון רוחני, וסיוע בקיום מצוות מעשיות. בע"ה בזכות הדר במצוות החג, נתפלל שיוציא הקב"ה את אחינו בני ישראל , ממצוקותיהם הקשות.

ח"כ אורי אריאל המסייע לפעילות אורות חסד, הוא שפנה למגדלים מכל הארץ שמסייעים להוצאת המבצע אל הפועל , בעמותה ביקשו להודות למגדלי ההדסים מנוב שבגולן , למגדלי הלולבים מהקיבוצים שלוחות וטירת צבי ואת מגדלי האתרוגים במשפ' גרוס ובמשפ' רוטמן.

מאורות חסד נמסר כי בעמותה פועלים כבר צעד אחד קדימה, לתת מענה לנזקקים לקראת החורף ומקווים כי הציבור יירתם ויסייע לרכוש ציוד חם לבית , לחמם את הלב ואת הגוף של הנצרכים.