חידון לפרשת נח תשע''א

חידון ''תורה ממרום'' לפרשת נח תשע''א

עזרא מרום ו06/10/2010

שאלות

1.  מי אני:  א. אביו של נח   ב. נכדו של נח ושמי כשם ירק השדה. ג. אשתו של נח ?

2.  מנין לומד רש"י את הכלל :" אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו" ?

3.  כיצד מכונה המבול בהפטרה ?

4. "נח איש צדיק"  א. מי עוד בתנ"ך זכה לתואר  צדיק?

                                 ב. מה משמעות המילה  צדיק?

5. במשך כמה שנים בנה נח את התיבה ומדוע נמשכה בנייתה זמן רב? (רש'י).
6. "צוהר תעשה לתיבה".   ציין 2 פירושים למילה צוהר.

7. היכן נחה התיבה?                             

8.  מה משמעות המלה "מבול " ציין 3 פירושים  (רש"י)

9. א. כמה קומות היו בתיבה?     ב. מה היה בכל קומה?                                                                                                     

10. מי לא מת במבול ומנין לומדים זאת? (רש"י)   

11.מה למדים מהכתוב: " הבהמה אשר איננה טהורה''?

12.  מה נרמז במילה "יבשת" בפסוק: " וישלח את העורב עד יבשת המים "?

13. על נח נאמר: "וישת מן היין וישכר".   על מי מסופר בתנ"ך  ש:

      א.  השקו אותו  יין     ב. השקו אותו חלב    

14 .מי היו " סבא וסבתה   ?  "     

15.  על מי נאמר :      א. גיבור ציד    ב. יודע ציד  ?

 תשובות 

1.   א. למך      ב.  תירס בן יפת.      ג. נעמה  (עיין רש"י פרק  ד'  22)

2.  מהפסוק: "כי אותך ראיתי צדיק"  ולא נאמר גם תמים   (עירובין י"ח )

3.  מבול= מי נח

4.  א. אברהם  ואיוב
      ב. צדיק מלשון עושה צדק וצדקה וגם ראשי תיבות:   צפונה דרומה ימה קדמה

          דהיינו מתחשב בכל הסביבה !                    

5.  במשך 120 שנה.  כדי שישאלו אותו לפשר מעשיו ואולי יחזרו  בתשובה. 

6 . צוהר=  1)חלון.      2) אבן טובה שמאירה כצהריים.

7. על הרי אררט.

 8. מבול=  א. בילה (=השמיד) את הכל.  ב. בילבל  .ג. הוביל ממקום גבוה לנמוך

9. א. 3 קומות.   ב. העליונה לאדם האמצעית לחיות  והתחתונה לזבל.     

10. הדגים. מדייקים מהפסוק :" וכל אשר בחרבה מתו"  (ז' 22 )


 11.אמר רבי יהושע בן לוי: לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי התורה

    לא השתמשה בתואר " בהמה טמאה"  (פסחים ג'. )


12. העורבים עתידים להאכיל את אליהו.  יבשת= אותיות תשבי.

13.  א. לוט   ב. סיסרא   

14. היו מבני כוש (י,7)


15. א. נמרוד ב. עשו.
                              

                               ונח מצא חן בעיני ד'

                             כן נמצא חן ושכל טוב

                             בעיני אלוקים ואדם !!!

+ הוסף תגובה לכתבה    גירסה להדפסה    שלח לחבר

תגובות הגולשים

    לא קיימות תגובות לכתבה.

Fatal error: Call to undefined function: json_decode() in /home/virtual/datili/public_html/main/functions.php on line 49